Thi 'Ai là triệu phú', MC thể thao Thu Hoài phải nhờ trợ giúp câu hỏi về bóng đá - VietNamNet