Cô gái vàng Olympic Vật lý ‘chỉ học, không phải làm gì cả’ - VietNamNet