Bình Thuận cho học sinh nghỉ học 1 tuần để phòng dịch Corona - VietNamNet