5 cụm từ đồng âm khác nghĩa gây cười trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, 5 cụm từ đồng âm khác nghĩa dưới đây đôi khi trở nên hài hước khi ở trong những trường hợp cụ thể.

5 cụm từ đồng âm khác nghĩa gây cười trong tiếng Anh

 
  • Nguyễn Thảo
 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN