Bạn có biết 5 thành ngữ tiếng Anh quen thuộc với người Việt?

Hãy cùng học thêm 5 thành ngữ tiếng Anh quen thuộc với người  Việt qua bài trắc nghiệm dưới đây.

 
  • Nguyễn Thảo
 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN