10 thành ngữ tiếng Anh liên quan đến đôi mắt

"Eyes" (đôi mắt) được sử dụng trong một số thành ngữ tiếng Anh để diễn đạt những ý nghĩa rất thú vị.

10 thành ngữ tiếng Anh liên quan đến đôi mắt

To be all eyes: theo dõi cẩn thận, tỉ mỉ

To catch someone’s eye: thu hút sự chú ý của ai đó

Have an eye for something: có con mắt tinh tường khi đánh giá, nhìn nhận thứ gì đó

In the public eye: sự theo dõi của dư luận, công chúng

To turn a blind eye: giả vờ không chú ý

 

To see eye to eye: đồng ý với ai đó

Keep an eye on: quan sát cẩn thận

To cry one’s eyes out: khóc rất nhiều

To open someone’s eyes: làm cho ai đó hiểu

With one’s eyes shut: có thể làm điều gì đó mà không cần nỗ lực, cố gắng

  • Nguyễn Thảo
 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN