5 cụm động từ đa nghĩa người học tiếng Anh cần biết

Dưới đây là 5 cụm động từ đa nghĩa được sử dụng khá thường xuyên trong giao tiếp tiếng Anh. Biết được nghĩa khác của những cụm này sẽ giúp bạn hiểu trọn vẹn ý của người nói.

5 cụm động từ đa nghĩa người học tiếng Anh cần biết

1. Turn around

- xoay chuyển tình thế từ không thành công sang thành công

Ví dụ:

We were losing in the first half but we managed to turn things around by the end of the game.

Chúng tôi đã thua ở nửa đầu nhưng chúng tôi đã cố gắng xoay chuyển tình thế vào cuối trò chơi.

- chuyển hướng, xoay người

Ví dụ:

Turn around and let me dust your back.

Xoay người lại để tôi phủi bụi ở lưng cho bạn.

2. Break off

- kết thúc một mối quan hệ

Ví dụ:

You shouldn’t treat her like a child if you don’t want her to break off with you.

Bạn không nên đối xử với cô ấy như một đứa trẻ nếu bạn không muốn cô ấy chia tay với bạn.

- dừng làm một việc gì đó

Ví dụ:

The business will go on until one of the parties breaks off.

Vụ làm ăn này sẽ tiếp tục cho tới khi một trong các bên dừng lại.

3. Cut out

- dựng hình, tạo hình bằng cách cắt

Ví dụ:

They cut out thick paper swords for the children to play with.

 

Họ đã cắt những chiếc gươm bằng giấy dày để bọn trẻ chơi.

- cắt bỏ, bỏ ra, loại bỏ

Ví dụ:

He’s too fat, he’d better cut bread and sugar out of his diet and do more exercise.

Anh ấy quá béo, anh ấy nên bỏ bánh mỳ và đường ra khỏi thực đơn và tập thể dục nhiều hơn.

4. Tuck in

- làm ai đó cảm thấy thoải mái trên giường, đặt một đứa trẻ lên giường

Ví dụ:

She tucked the children in and said goodnight.

Cô ấy đặt bọn trẻ lên giường, rồi nói chúc ngủ ngon.

- ăn nhiều đồ ăn với sự nhiệt tình, hăng hái

Ví dụ:

The pie is ready, come on, guys, let’s tuck in.

Bánh đã xong, nào cùng nhào vô thôi.

5. Give away

- tặng quà, cho đi, trao tặng

Ví dụ:

If you won the lottery, how much would you give away to charity?

Nếu bạn trúng số, bạn sẽ làm từ thiện bao nhiêu?

- để lộ ra, tiết lộ

Ví dụ:

He thought nobody would recognize him in the Santa Claus costume, but his voice gave him away.

Cậu ấy nghĩ rằng không ai nhận ra mình trong trang phục ông già Noel, nhưng giọng nói đã tố cậu ấy.

  • Nguyễn Thảo
 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN