7 cụm động từ với từ "look"

"Look into" khác "look for" như thế nào? Dưới đây là bảy cụm động từ cơ bản với từ "look".

7 cụm động từ với từ 'look'

 

Kim Ngân

 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN