8 kiểu người được miêu tả bằng 8 từ lóng trong tiếng Anh

8 từ lóng dưới đây được dùng để miêu tả 8 đặc điểm tính cách khác nhau của con người. 

8 kiểu người được miêu tả bằng 8 từ lóng trong tiếng Anh

An early bird: một người đến sớm hoặc dậy sớm

Ví dụ:

The early birds were up at dawn and ready for breakfast.

Những người dậy sớm đã tỉnh từ lúc bình minh và sẵn sàng cho bữa sáng.

A road hog: chỉ người lái xe theo cách gây cản trở cho những xe khác.

Ví dụ:

Look at that road hog driving in the middle of the road!

Hãy nhìn kẻ đi nghêng ngang giữa đường kìa!

A wet blanket: người khiến người khác mất vui, dập tắt niềm vui của người khác (bằng cách không tham gia hay hào hứng với các hoạt động, tỏ ra chán nản)

Ví dụ:

Jack’s fun at parties, but his brother’s a wet blanket.

Jack rất vui vẻ trong những bữa tiệc, nhưng anh trai cậu ấy thì làm người khác mất vui.

A night owl: những người hay thức khuya

Ví dụ:

My roommate is a night owl and usually reads until 5:00 a.m.

Bạn cùng phòng tôi là kẻ hay thức khuya, thường đọc sách tới 5 giờ sáng.

 

A jail bird: người hay ngồi tù

Ví dụ:

Jailbird Lindsay Lohan has been arrested again.

Kẻ hay vào tù ra tội Lindsay Lohan lại bị bắt.

A guinea pig: một người hoặc một thứ được sử dụng để kiểm tra thứ gì đó (‘chuột bạch’)

Ví dụ:

He volunteered to act as a guinea pig in the experiment.

Anh ấy tình nguyện làm chuột bạch trong thí nghiệm này.

A scapegoat: người bị đổ lỗi nhầm vì việc mà người khác làm, người ‘đổ vỏ’

Ví dụ:

The CEO was made the scapegoat for the company’s failures.

CEO là người ‘đổ vỏ’ cho sai lầm của công ty.

A rolling stone: người hay di chuyển, không bao giờ ở một chỗ

Ví dụ:

He was a rolling stone, with no ties to anyone or anyplace.

Anh ấy là người hay di chuyển, mà chẳng có ràng buộc với bất cứ ai hay bất cứ nơi nào.

  • Nguyễn Thảo
 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN