8 từ lóng thú vị trong tiếng Anh

Sử dụng những từ chỉ màu sắc nhưng nghĩa của nó lại hoàn toàn không liên quan tới màu sắc. Hãy cùng xem "green belt", "white elephant", "red herring"... là gì nhé.

8 từ lóng thú vị trong tiếng Anh

Black sheep: người khác biệt (thường theo nghĩa tiêu cực) so với những người còn lại trong nhóm, trong gia đình.

Ví dụ:

She was the black sheep of the family.

Cô ấy là kẻ dị biệt trong nhà.

Green belt: khu vực cánh đồng, rừng, cây cối bao quanh một thị trấn

Ví dụ:

Durham should preserve its green belt.

Durham nên bảo tồn khu vực cây xanh bao quanh thành phố.

White lie: lời nói dối vô hại, không gây ảnh hưởng đến ai

Ví dụ:

He told a white lie as his excuse for missing the party.

Anh ấy đã nói dối khi xin phép vắng mặt bữa tiệc.

White elephant: thứ gì đó tốn nhiều tiền nhưng lại không hữu ích

Ví dụ:

The old historic building has been the city’s white elephant.

 

Tòa nhà cũ này là một sự lãng phí của thành phố.

Red herring: một thứ không quan trọng được sử dụng để khiến mọi người ngừng suy nghĩ về một thứ quan trọng (đánh lạc hướng, đánh trống lảng)

Ví dụ:

The argument is a red herring.

Cuộc tranh cãi ấy chỉ là một sự đánh lạc hướng.

Red-letter day: cơ hội rất quan trọng trong cuộc đời

Ví dụ:

Yesterday was a red-letter day for the graduating class.

Hôm qua là một cơ hội tuyển vời cho các học viên của khóa này.

Red tape: những quy định có vẻ không hợp lý và khiến mọi thứ diễn ra chậm chạp.

Ví dụ:

You would not believe the red tape involved in getting the required permits.

Bạn sẽ không tin những quy định vô ích liên quan tới việc xin phép đâu.

Given the green light: sự cho phép để tiến tới (bật đèn xanh)

Ví dụ:

His boss finally gave him the green light to start the new project.

Cuối cùng thì ông chủ anh ấy cũng ‘bật đèn xanh’ để bắt đầu dự án mới.

  • Nguyễn Thảo
 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN