Các cách đáp lại lời xin lỗi trong tiếng Anh

Khi bạn nhận được lời xin lỗi, bạn nên đáp lại như thế nào? 

Dưới đây là một số cách đáp lại lời xin lỗi tùy theo từng mức độ và trường hợp cụ thể.

Các cách đáp  lại lời xin lỗi trong tiếng Anh

That’s all right: Ổn thôi

Never mind: Đừng lo

Don’t apologize: Không cần phải xin lỗi đâu

It doesn’t matter: Chuyện đó không quan trọng đâu

Don’t worry about it: Đừng bận tâm chuyện đó

Don’t mention it: Không sao đâu

It’s okay: Không sao

 

I quite understand: Tôi thông cảm mà

You couldn’t help it: Bạn không thể làm khác mà

Forget about it: Quên chuyện ấy đi

No harm done: Chẳng phiền gì đâu

No worries: Đừng lo nhé

It’s fine: Ổn thôi

Please don’t let it happen again: Làm ơn đừng lặp lại chuyện này

No problem!: Không vấn đề gì

Apology accepted: Tôi tha lỗi cho bạn

  • Nguyễn Thảo
 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN