Các cụm động từ với "look" trong tiếng Anh

Khi động từ "look" được kết hợp với các giới từ khác nhau sẽ tạo ra những cụm động từ có ý nghĩa khác nhau. Hãy cùng khám phá những cụm động từ này. 

Các cụm động từ với 'look' trong tiếng Anh

Look up: tìm thông tin trong một cuốn sách, một tấm bản đồ hoặc một thời gian biểu

Look ahead: nghĩ về điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai và lên kế hoạch cho nó

Look back: nghĩ về điều gì đó xảy ra trong quá khứ (nhớ về, nghĩ về)

Look for: tìm kiếm thứ gì đó

Look forward to: vui vẻ, háo hức trông chờ điều gì đó sẽ diễn ra

 

Look in: tới thăm một người hoặc một địa điểm trong một thời gian ngắn (ghé qua)

Look on: nhìn kỹ, ngắm

Look out: xem chuyện gì đang xảy ra và cẩn trọng

Look round: suy nghĩ, cân nhắc, nhìn xung quanh

Look through: đọc lướt cái gì đó

Look to: phụ thuộc, trông cậy vào ai đó

  • Nguyễn Thảo
 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN