'Dễ như ăn bánh' dịch như thế nào trong tiếng Anh?

Hãy cùng mở rộng vốn từ vựng với một số thành ngữ thú vị dưới đây. 

'Dễ như ăn bánh' dịch như thế nào trong tiếng Anh?

To be stuffed: no bụng

I’m stuffed! I can’t eat any more!

Tôi no bụng rồi! Tôi không thể ăn thêm được nữa!

To go cold turkey: từ bỏ một thói quen xấu ngay lập tức

I quit smoking cold turkey last year.

Tôi bỏ thuốc lá ngay lập tức vào năm ngoái.

Talk turkey: bàn chuyện làm ăn hoặc một vấn đề nào đó

Let’s talk turkey already.

Hãy cùng bàn chuyện nào.

 

Gobble something down: ăn thứ gì đó rất nhanh

We gobbled down the pie in seconds.

Chúng tôi ăn hết chiếc bánh chỉ trong vài giây.

Have butterfingers: vụng về, lóng ngóng

I have butterfingers and drop things very often.

Tôi hay vụng về và thường xuyên làm rơi đồ đạc.

As easy as pie: rất dễ dàng, dễ như ăn bánh

Cooking is as easy as pie!

Nấu ăn thật dễ!

  • Nguyễn Thảo
 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN