"Lemon", "peach", "banana"... có phải là tên các loại quả?

"Lemon", "peach", "banana"... có còn là tên của các loại hoa quả khi nó được đặt trong những tình huống đặc biệt không? 

Hãy tìm hiểu những thành ngữ sử dụng tên của các loại hoa quả dưới đây để mở rộng thêm vốn từ của bạn.

'Lemon', 'peach', 'banana'... có phải là tên các loại quả?

The apple of your eye: người mà bạn rất yêu quý

Go bananas: rất tức giận

A bite at the cherry: một cơ hội để đạt được điều gì đó

Not give a fig: không cảm thấy hứng thú, quan tâm tới điều gì đó

 

Apples and oranges: khác người

Lemon: một phương tiện không hoạt động tốt

Peach: một người hoặc một thứ gì đó xinh đẹp

Go pear-shaped: thất bại, không thành công

A plum job: một công việc rất tốt

  • Nguyễn Thảo
 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN