"Liều ăn cả" nói như thế nào trong tiếng Anh?

Bài trắc nghiệm dưới đây sẽ giới thiệu một số thành ngữ quen thuộc như: "Liều ăn cả", "Buôn có bạn bán có phường"...

 
  • Nguyễn Thảo
 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN