Một phút học thành ngữ tiếng Anh: "Sing a different tune"

Có một thành ngữ rất thú vị trong tiếng Anh là “sing a different tune”.

Thành ngữ này không hề liên quan gì tới ca hát. Trong nhiều cuốn từ điển, thành ngữ “sing a different tune” được định nghĩa là: thay đổi cách nói/ cách suy nghĩ về một chuyện nào đó.

 

Ví dụ: My dad promised to buy a car for me. But when he looked at the price, he sang a different tune/ Bố tôi hứa mua cho tôi một chiếc xe. Nhưng khi nhìn giá, ông ấy đã đổi ý ngay.

  • N.T(Clip: VOA Learning English)
 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN