Một phút học thành ngữ "To have a lot on one's plate"

Trong tiếng Anh, khi ai đó nói “You have a lot on your plate” có nghĩa là bạn đang phải giải quyết rất nhiều vấn đề, nhiều trách nhiệm cùng một lúc, giống như một chiếc đĩa có rất nhiều thức ăn trên đó.

Một người “to have a lot on your plate” là người rất bận rộn.

 

Ví dụ: Michael has a lot on his plate. He goes to college, takes care of his mom and works part-time.

Michael có rất nhiều trách nhiệm. Cậu ấy vừa phải học đại học, chăm sóc mẹ và đi làm thêm.

  • N.T(Clip: VOA Learning English)
 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN