Những cách khác nhau để nói "Very good"

Để tránh bị lặp đi lặp lại từ ‘very good’ khi bạn muốn bày tỏ quan điểm của mình hoặc khen ngợi ai đó, bạn có thể dùng những từ thay thế dưới đây.

Những cách khác nhau để nói 'Very good'

 

Kim Ngân

 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN