“Off the deep end” có nghĩa là gì?

“Deep end” trong tiếng Anh có nghĩa là chỗ có độ sâu cao nhất trong bể bơi.

“Off the deep end” có nghĩa là trở nên rất tức giận về điều gì đó, hoặc mất kiểm soát bản thân.

Ví dụ:

 

Tom will go off the deep end if Jerry can’t pay him the money he owes.

Tom sẽ vô cùng tức giận nếu Jerry không trả lại anh ấy số tiền đã nợ.

 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN