Phân biệt ‘affect’ và ‘effect’

 - ‘Affect’ và ‘effect’ là hai từ thường gây nhầm lẫn trong văn viết tiếng Anh. Cả hai từ này khi dịch sang tiếng Việt đều có nghĩa là ‘ảnh hưởng’ và đều có thể sử dụng dưới dạng danh từ và động từ. 

Tuy nhiên trên thực tế, rất hiếm khi ‘affect’ được sử dụng dưới dạng danh từ và ‘effect’ dưới dạng động từ. Trong phần lớn các trường hợp, ‘affect’ thường được dùng dưới dạng động từ và ‘effect’ dưới dạng danh từ.

Phân biệt ‘affect’ và ‘effect’

Affect khi dùng dưới dạng động từ thì không đi cùng giới từ.

Ví dụ: The disease affects many different organs of the body.

(Căn bệnh này ảnh hưởng tới rất nhiều bộ phận khác nhau trong cơ thể).

 

Effect khi được dùng dưới dạng danh từ thường đi cùng giới từ ‘on’ hoặc trong cấu trúc ‘to have an effect on something’

Ví dụ: Scientists are studying the chemical’s effect on the environment.

Các nhà khoa học đang nghiên cứu ảnh hưởng của chất hóa học đối với môi trường.

Any change in lifestyle will have an effect on your health.

(Bất kỳ thay đổi nào trong cách sống sẽ có ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn.)

  • Kim Ngân
 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN