"Quay ngược thời gian" nói thế nào trong tiếng Anh?

Một số thành ngữ tiếng Anh dùng từ chỉ thời gian để diễn đạt các khái niệm rất quen thuộc.

 
'Quay ngược thời gian' nói thế nào trong tiếng Anh?

  • Nguyễn Thảo
 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN