Tên gọi 10 loại gia vị Việt Nam trong tiếng Anh

Có những loại gia vị chỉ phổ biến ở Việt Nam, nhưng đều có tên gọi tiếng Anh phù hợp.

 
Tên gọi 10 loại gia vị Việt Nam trong tiếng Anh
Tên gọi 10 loại gia vị Việt Nam trong tiếng Anh
Tên gọi 10 loại gia vị Việt Nam trong tiếng Anh
Tên gọi 10 loại gia vị Việt Nam trong tiếng Anh
Tên gọi 10 loại gia vị Việt Nam trong tiếng Anh
Tên gọi 10 loại gia vị Việt Nam trong tiếng Anh
Tên gọi 10 loại gia vị Việt Nam trong tiếng Anh
Tên gọi 10 loại gia vị Việt Nam trong tiếng Anh
Tên gọi 10 loại gia vị Việt Nam trong tiếng Anh
Tên gọi 10 loại gia vị Việt Nam trong tiếng Anh

Kim Ngân

 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN