Phân biệt "capital" và "capitol"

Hai danh từ tiếng Anh này có cách viết gần giống nhau và có thể gây nhầm lẫn khi sử dụng. 

Phân biệt 'capital' và 'capitol'

"Capital" là một danh từ đa nghĩa.

3 nghĩa quen thuộc của "capital" gồm:

- Capital: chữ cái

Ví dụ: There are 5 letters in the word "table".

Có 5 chữ cái trong từ "table".

 

- Capital: tiền vốn

Ví dụ: He needs capital for the new product.

Anh ấy cần vốn cho sản phẩm mới. 

- Capital: thủ đô

Ví dụ: Ha Noi is the capital of Viet Nam.

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.

Trong khi đó, "Capitol" là danh từ chỉ tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ - nơi cơ quan lập pháp nước này họp. 

Nguyễn Thảo

 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN