Phân biệt "Prescription", "recipe" và "receipt"

"Prescription", "recipe" và "receipt" là 3 từ hay bị nhầm lẫn vì chính tả và ngữ nghĩa.

Phân biệt:

Recipe: công thức làm một món ăn

Receipt: Hóa đơn (được đưa sau khi thanh toán)

 

Prescription: đơn thuốc, toa thuốc

Phân biệt "prescription", "recipe" và "receipt" bằng bài tập dưới đây:

  • Nguyễn Thảo
 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN