Chuyên đề Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Ban Phát triển chương trình (Bộ GD-ĐT) đang gấp rút hoàn thiện Dự thảo chương trình các môn học phổ thông mới để giới thiệu với công chúng vào tháng 1/2018.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN