TP.HCM kiến nghị nhà giáo có chế độ đãi ngộ đặc biệt như quân đội, công an

Thay vì duy trì thời gian trong một năm học kéo dài 9 tháng, TP.HCM vừa kiến nghị Luật Giáo dục nên định hướng mở trong biên chế năm học, có cơ cấu giờ, tiết học linh hoạt. Xem nhà giáo là đội ngũ đặc biệt, có chế độ đãi ngộ như quân đội, công an,…

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội về việc thi hành Luật Giáo dục. Trong báo cáo này thành phố đã đưa ra nhiều kiến nghị về sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục.

Linh hoạt thời gian trong năm

Hiện nay, TP.HCM hiện có 2.144 trường học với 42.671 phòng học, 76.277 giáo viên, hơn 1,6 triệu học sinh từ bậc mầm non đến THPT. Những năm học gần đây, bình quân số học sinh năm học sau tăng gần 60.000 so với năm học trước.

Thành phố cho rằng trong quá trình thực thi Luật Giáo dục còn một số khó khăn, một số Luật ra đời sau và có liên quan (Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục Đại học) cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành luật không có sự đồng bộ, nhất quán, làm mất tính liên thông, một số mô hình thí điểm của thành phố chưa được chưa được quy định trong Luật Giáo dục. 

TP.HCM kiến nghị nhà giáo có chế độ đãi ngộ đặc biệt như quân đội, công an
TP.HCM kiến nghị nên linh hoạt thời gian học (Ảnh: Đinh Quang Tuấn)

Vì vây thành phố đã đưa ra nhiều kiến nghị về sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục như cần có sự linh hoạt trong một số quy định. Cụ thể cần định hướng mở trong biên chế năm học thay vì 9 tháng/năm học như hiện nay có thể rút ngắn lại; Cơ cấu giờ, tiết học cũng linh hoạt, học sinh có thể học 1 buổi, 2 buổi hoặc học cả ngày để tiếp cận xu hướng thế giới và giảm ùn tắc giao thông, phù hợp đặc điểm của địa phương; Cho phép sĩ số lớp học linh hoạt theo loại hình trường và đặc điểm địa phương; Xây dựng hệ thống các trường chuyên về thẩm mỹ, nhạc, họa,… giúp đào tạo chuyên sâu từ nhỏ cho những học sinh sớm bộc lộ năng khiếu; Đồng thời nên nghiên cứu thêm các quy định để học sinh nước ngoài có thể học tập chương trình phổ thông của Việt Nam tại các trường công lập.

UBND TP.HCM kiến nghị điều chỉnh độ tuổi giáo dục mầm non tại điều 21 luật Giáo dục thành “từ 6 tháng tuổi đến 6 tuổi” để phù hợp với luật Bảo hiểm xã hội. Đồng thời, điều chỉnh điều 25 về cơ sở giáo dục mầm non, cụ thể: “Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm: Nhà trẻ, nhóm trẻ nhận trẻ từ 6 tháng tuổi đến 3 tuổi; trường, lớp mẫu giáo nhận trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi; trường mầm non là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ 6 tháng tuổi đến 6 tuổi”.

Nhà giáo có chế độ đãi ngộ đặc biệt như quân đội, công an

TP.HCM cho rằng Luật Giáo dục hiện tai định nghĩa “Nhà giáo” không bao gồm các cán bộ quản lý giáo dục. Vì vậy, gây khó khăn khi điều chuyển, bổ nhiệm các nhà giáo giỏi về công tác tại các đơn vị quản lý giáo dục (Sở và các Phòng).

Vì vậy TP.HCM  kiến nghị, Luật Giáo dục nên bổ sung về định nghĩa nhà giáo. Cụ thể: Nhà giáo là những người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác hoặc đã có thời gian làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác.

TP.HCM kiến nghị nhà giáo có chế độ đãi ngộ đặc biệt như quân đội, công an
(Ảnh: Lê Huyền)

Đồng thời, phải xem đội ngũ nhà giáo là đội ngũ đặc biệt, có chế độ đãi ngộ đặc biệt như quân đội, công an…để thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao vào ngành sư phạm.

Cho phép các địa phương có quy mô lớn bổ sung hệ thống trường bồi dưỡng giáo dục làm công tác bồi dưỡng định kỳ 5 năm, phục vụ việc sàng lọc, nâng cao trình độ giáo viên và thích ứng với sự thay đổi. Cần nâng chuẩn theo quy định của giáo viên các bậc học mầm non, tiểu học tối thiểu có bằng tốt nghiệp Cao đẳng.

Đề nghị sửa hàng loạt Thông tư

Cho rằng Thông tư Liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Liên Bộ GD-ĐT và Bộ Nội quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở GD-ĐT đã gây khó khăn cho việc quản lý của TP.HCM. Cụ thể là hạn chế số lượng phòng, ban thuộc cơ quan Sở và số lượng Phó Giám đốc phụ trách. Trong khi đó đặc thù TP.HCM có mật độ dân đông, đa dạng hình thức giáo dục, đặc biệt tập trung đông các đơn vị giáo dục quốc tế, các đơn vị có yếu tố nước ngoài thì cần nhiều hơn số lượng phòng, ban và số Phó Giám đốc để quản lý. Do vậy cần bổ sung cơ chế  đặc thù cho TP.HCM.

Sửa đổi các Thông tư liên tịch số 20, 21 và 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học công lập và giáo viên trung học cơ sở công lập chưa hợp lý. Hiện nay lương khởi điểm của giáo viên có trình độ Trung cấp, Cao đẳng hay Đại học đều như nhau và có hệ số 1,86.

 

Ngoài ra, thành phố cũng đề nghị sửa đổi Thông tư số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV về hướng dẫn việc sáp nhập 3 trung tâm,trong đó, giao quyền quản lý về cho thành phố.

TP.HCM kiến nghị nhà giáo có chế độ đãi ngộ đặc biệt như quân đội, công an
(Ảnh: Lê Huyền)

Điều chỉnh Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ quy định danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Sửa đổi Thông tư Liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT của Bộ GD-ĐT, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường  trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và các thông số trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8794:2011 ban hành kèm theo Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng trường học cho phù hợp thực tế.

Đề xuất Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ trình Thủ tướng ban hành chức danh, mã ngạch giáo viên tư vấn tâm lý, giám thị trong các cơ sở giáo dục vì thực tiễn đã chứng minh hoạt động của những lực lượng này trong nhà trường là rất cần thiết.

Hoàn thiện các văn bản pháp lý về dạy nghề, đại học, cao đẳng để thuận lợi cho công tác quản lý (hiện nay các văn bản pháp lý nhiều, chồng chéo gây khó khăn cho công tác quản lý)

Đề nghị ban hành Thông tư hướng dẫn Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác.

Sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó, cần quy định rõ hơn những nơi có thể áp dụng diện tích sàn xây dựng thay thế diện tích đất (đối với nơi có khó khăn về đất đai) vùng nội thành, vùng ngoại thành; Hướng dẫn thêm thủ tục để trình “nội dung số diện tích thay thế này phải thông qua Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt”, có thể ban hành khung theo vùng, địa bàn được áp dụng nhằm hạn chế các thủ tục hành chính, và thu hút đầu tư xã hội hóa cho lĩnh vực giáo dục; Giới hạn về số tầng đối với các công trình trường học, diện tích đất/học sinh nên có cơ chế mở với Thành phố (không giống như các tỉnh) do có khó khăn về đất, mật độ xây dựng.

Đối với công tác quản lý nhà nước đối với các trường phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài theo Nghị định số 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ và  Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiến nghị:

Quy định cụ thể lại các điều kiện, thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài với các hình thức như: góp vốn một phần với nhà đầu tư trong nước, góp vốn với nhà đầu tư trong nước đã có sẵn dự án mà không cần xin thủ tục giấy chứng nhận đầu tư, có thêm các chính sách khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài.

Chỉnh sửa tỷ lệ tiếp nhận học sinh Việt Nam trong các cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 73/2012/ NĐ-CP để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của các cơ sở...

Lê Huyền

"Luật Giáo dục mới cần tạo ra cơ chế để nâng cao năng lực, đời sống người thầy"

"Luật Giáo dục mới cần tạo ra cơ chế để nâng cao năng lực, đời sống người thầy"

Đại biểu Dương Trung Quốc cho rằng "chúng ta phải tổ chức lại giáo dục và yếu tố lương bổng chỉ thể hiện quan trọng đối với vị thế của xã hội cho ngành".

"Có nhiều ưu tiên, nhà giáo không còn được trọng vọng như xưa"

"Có nhiều ưu tiên, nhà giáo không còn được trọng vọng như xưa"

Chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm đã làm xong phận sự, nhưng các trường sư phạm sẽ không dám tự chủ.

Đề xuất lạ: Giải thể các phòng giáo dục

Đề xuất lạ: Giải thể các phòng giáo dục

Trong tuần lễ từ 10 đến 17/12, dư luận quan tâm nhiều tới các đề thi học kỳ môn Ngữ văn, đề xuất dừng miễn phí cho sinh viên sư phạm.

Đề xuất tăng lương giáo viên là có cơ sở

Đề xuất tăng lương giáo viên là có cơ sở

Vấn đề lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc hành chính sự nghiệp vào Luật giáo dục sửa đổi được nhóm chuyên gia soạn thảo nhận định có cơ sở.

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Quảng Ngãi điều tra vụ Giám đốc Sở Nội vụ ‘gửi gắm’ người thân thi viên chức
Quảng Ngãi điều tra vụ Giám đốc Sở Nội vụ ‘gửi gắm’ người thân thi viên chức
Người thầyicon  11/03/2019 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu lập tổ công tác liên ngành, làm rõ thông tin Giám đốc  Sở Nội vụ ‘gửi gắm’ người thân thi viên chức.

 
Bộ Giáo dục: "Không bố trí giáo viên vi phạm đạo đức tiếp tục đứng lớp”
Bộ Giáo dục: "Không bố trí giáo viên vi phạm đạo đức tiếp tục đứng lớp”
Người thầyicon  11/03/2019 

 -Cần thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời, không bố trí đứng lớp các giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, kiên quyết đưa ra khỏi ngành giáo dục những trường hợp vi phạm nghiêm trọng. 

 
Lớp trưởng chấn động tâm lý vì bị vạ trong vụ cô giáo ở Bình Thuận
Lớp trưởng chấn động tâm lý vì bị vạ trong vụ cô giáo ở Bình Thuận
Người thầyicon  11/03/2019 

Sau khi bị đưa hình ảnh của mình lên mạng xã hội với nội dung vu khống, Mẫn đã sốc nặng và chấn động tâm lý.

 
Sở GD-ĐT Nghệ An có giám đốc mới
Sở GD-ĐT Nghệ An có giám đốc mới
Người thầyicon  11/03/2019 

Sáng 11/3, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ công bố trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An cho Thái Văn Thành.

 
Thi tuyển hiệu trưởng mới tạo được đột phá cho ngành giáo dục
Thi tuyển hiệu trưởng mới tạo được đột phá cho ngành giáo dục
Người thầyicon  11/03/2019 

Từ lâu, dư luận đã đề cập và mong muốn các địa phương và ngành giáo dục sẽ tổ chức thi tuyển chức danh hiệu trưởng nhà trường hoặc ít ra phải được tập thể sư phạm nhà trường giới thiệu.

 
Giáo viên muốn nâng lương phải nộp tiền "bồi dưỡng"
Giáo viên muốn nâng lương phải nộp tiền "bồi dưỡng"
Người thầyicon  09/03/2019 

Muốn có quyết định nâng lương và các khoản phụ cấp, hàng ngàn giáo viên ở Quảng Ngãi phải nộp một khoản làm ngoài giờ cho cán bộ phòng GD-ĐT.

Thầy giáo hoang mang trước tin đồn làm học sinh lớp 8 có bầu
Thầy giáo hoang mang trước tin đồn làm học sinh lớp 8 có bầu
Người thầyicon  09/03/2019 

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với nhà trường làm rõ tin đồn thầy giáo cấp 3 ở Hà Tĩnh làm học sinh lớp 8 có bầu.

Học sinh lớp 2 bị cô giáo vụt tím lưng vì làm bài sai
Học sinh lớp 2 bị cô giáo vụt tím lưng vì làm bài sai
Người thầyicon  08/03/2019 


Vì học sinh làm bài tập chưa đúng, cô giáo đã dùng thước đánh vào bả vai, lưng gây bầm tím cơ thể trẻ.

Sờ soạng không phải là dâm ô: Lỗ hổng pháp luật gây nguy hiểm
Sờ soạng không phải là dâm ô: Lỗ hổng pháp luật gây nguy hiểm
Người thầyicon  09/03/2019 

-Những hành vi như sờ ngực, sờ đùi, sờ mông...vẫn được xã hội coi là hành vi dâm ô nhưng lại thường bị bỏ qua.

Chuyện kỳ lạ về hoa hậu "vứt bỏ" vương miện để làm giáo sư
Chuyện kỳ lạ về hoa hậu "vứt bỏ" vương miện để làm giáo sư
Người thầyicon  09/03/2019 

Keum Nana là Hoa hậu Hàn Quốc 2002. Nhưng cô gần như biến mất khỏi ánh đèn sân khấu sau khi trở thành tiến sĩ, giáo sư hàng đầu.

Hà Nội tuyển dụng gần 11.000 giáo viên
Hà Nội tuyển dụng gần 11.000 giáo viên
Người thầyicon  08/03/2019 

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2019 với tổng chỉ tiêu là 10.949.

Bộ Giáo dục: "Tránh quy chụp cô giáo ở Bình Thuận"
Bộ Giáo dục: "Tránh quy chụp cô giáo ở Bình Thuận"
Người thầyicon  07/03/2019 

Về vụ việc cô giáo và nam sinh ở Bình Thuận, Cục trưởng Hoàng Đức Minh nói cần xử lý nghiêm sau khi có xác minh chính xác.

Những cô giáo bị bắt vì quan hệ tình dục với nam sinh dưới 16 tuổi
Những cô giáo bị bắt vì quan hệ tình dục với nam sinh dưới 16 tuổi
Người thầyicon  07/03/2019 

Chồng nữ nhà giáo Brittany Zamora liên tục bênh vực vợ khi cô này hầu tòa trong khi một nhà giáo ở Hàn Quốc khẳng định “đó là tình yêu chân thành”.

Cô giáo bị tố quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10
Cô giáo bị tố quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10
Người thầyicon  07/03/2019 

Sở GD-ĐT Bình Thuận đã chỉ đạo tạm đình chỉ công tác một cô giáo công tác tại một trường THPT trên địa bàn thị xã LaGi do có tố cáo quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10.

Giảng viên tự sát vì rủ nữ sinh đến nhà sàm sỡ
Giảng viên tự sát vì rủ nữ sinh đến nhà sàm sỡ
Người thầyicon  07/03/2019 

Các hành vi quấy rối, xâm hại tình dục hay đơn giản là những lời nhắn gạ tình sẽ là vết nhơ với mọi người thầy ở Hàn Quốc. Sau những bê bối, họ không có con đường lùi.

Trưởng phòng giáo dục nói gì về không giúp người thân của giám đốc Sở Nội vụ đỗ viên chức?
Trưởng phòng giáo dục nói gì về không giúp người thân của giám đốc Sở Nội vụ đỗ viên chức?
Người thầyicon  07/03/2019 

Ông Trần Minh Điệp, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi (hiện đã bị cách chức) cho hay ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ, nhắn tin nhờ giúp một người. Là cấp dưới nhận tin nhắn nhờ vả của cấp trên ông cảm thấy rất áp lực.

Cô hiệu trưởng đọc truyện cho học sinh toàn trường trước khi đi ngủ
Cô hiệu trưởng đọc truyện cho học sinh toàn trường trước khi đi ngủ
Người thầyicon  07/03/2019 

Mỗi buổi tối thứ 3 hàng tuần, TS Belinda George - hiệu trưởng Trường tiểu học Home Drive, Texas (Mỹ) lại dành thời gian đọc truyện cho học sinh toàn trường nghe thông qua livestream trên Facebook.

Không giúp người thân của giám đốc Sở Nội vụ, trưởng phòng giáo dục bị đề nghị cách chức
Không giúp người thân của giám đốc Sở Nội vụ, trưởng phòng giáo dục bị đề nghị cách chức
Người thầyicon  06/03/2019 

Giám đốc Sở Nội tỉnh Quảng Ngãi gửi công văn yêu cầu UBND huyện Trà Bồng cách chức Trưởng phòng GD-ĐT huyện này vì không giúp người thân của ông đỗ trong kỳ thi tuyển giáo viên 2017.

Bị tố quấy rối học sinh lớp 5: "Thầy giáo không dâm ô"
Bị tố quấy rối học sinh lớp 5: "Thầy giáo không dâm ô"
Người thầyicon  06/03/2019 

- Liên quan đến vụ việc thầy giáo Trường Tiểu học Tiên Sơn (Bắc Giang) bị tố sàm sỡ học sinh, công an xác định không có căn cứ kết luận thầy giáo có hành vi dâm ô.

Bê bối tình dục học đường sau những tin nhắn "gạ tình" của thầy cô
Bê bối tình dục học đường sau những tin nhắn "gạ tình" của thầy cô
Người thầyicon  06/03/2019 

Sau những bê bối, nhiều chuyên gia cho rằng nên cấm tuyệt đối các hành vi thể hiện tình cảm giữa người đứng trên bục giảng và học trò.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN