Thầy giáo Trung Quốc nổi tiếng sau màn nhảy salsa với hơn 400 học sinh