Phải đưa chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa - VietNamNet