Thứ trưởng Bộ Giáo dục: 'Điểm xét tuyển ĐH tốp giữa có thể tăng'