Tra cứu
Tra cứu
Điểm chuẩn đại học, cao đẳng năm 2021
Điểm chuẩn đại học, cao đẳng năm 2021
Tìm kiếm
Học Viện An Ninh Nhân Dân
STTTÊN NGÀNHMÃ NGÀNHTỔ HỢP MÔNĐIỂM CHUẨNSO SÁNHGHI CHÚ
1Nghiệp vụ An ninh7860100A0026.20
Xem
Xem
Địa bàn 1, đối với nam
2Nghiệp vụ An ninh7860100A0127.24
Xem
Xem
Địa bàn 1, đối với nam
3Nghiệp vụ An ninh7860100C0326.66
Xem
Xem
Địa bàn 1, đối với nam
4Nghiệp vụ An ninh7860100D0127.56
Xem
Xem
Địa bàn 1, đối với nam
5Nghiệp vụ An ninh7860100A0026.51
Xem
Xem
Địa bàn 2, đối với nam
6Nghiệp vụ An ninh7860100A0126.73
Xem
Xem
Địa bàn 2, đối với nam
7Nghiệp vụ An ninh7860100C0327.08
Xem
Xem
Địa bàn 2, đối với nam
8Nghiệp vụ An ninh7860100D0126.49
Xem
Xem
Địa bàn 2, đối với nam
9Nghiệp vụ An ninh7860100A0126.15
Xem
Xem
Địa bàn 3, đối với nam
10Nghiệp vụ An ninh7860100A0026.34
Xem
Xem
Địa bàn 3, đối với nam
11Nghiệp vụ An ninh7860100C0327.20
Xem
Xem
Địa bàn 3, đối với nam
12Nghiệp vụ An ninh7860100D0126.08
Xem
Xem
Địa bàn 3, đối với nam
13Nghiệp vụ An ninh7860100A0022.63
Xem
Xem
Địa bàn 8, đối với nam
14Nghiệp vụ An ninh7860100A0121.96
Xem
Xem
Địa bàn 8, đối với nam
15Nghiệp vụ An ninh7860100C0320.25
Xem
Xem
Địa bàn 8, đối với nam
16Nghiệp vụ An ninh7860100A0027.81
Xem
Xem
Địa bàn 1, đối với nữ
17Nghiệp vụ An ninh7860100A0129.99
Xem
Xem
Địa bàn 1, đối với nữ
18Nghiệp vụ An ninh7860100C0328.55
Xem
Xem
Địa bàn 1, đối với nữ
19Nghiệp vụ An ninh7860100D0129.26
Xem
Xem
Địa bàn 1, đối với nữ
20Nghiệp vụ An ninh7860100A0028.01
Xem
Xem
Địa bàn 2, đối với nữ
21Nghiệp vụ An ninh7860100A0129.84
Xem
Xem
Địa bàn 2, đối với nữ
22Nghiệp vụ An ninh7860100C0328.69
Xem
Xem
Địa bàn 2, đối với nữ
23Nghiệp vụ An ninh7860100D0129.30
Xem
Xem
Địa bàn 2, đối với nữ
24Nghiệp vụ An ninh7860100A0026.09
Xem
Xem
Địa bàn 3, đối với nữ
25Nghiệp vụ An ninh7860100A0128.16
Xem
Xem
Địa bàn 3, đối với nữ
26Nghiệp vụ An ninh7860100C0328.41
Xem
Xem
Địa bàn 3, đối với nữ
27Nghiệp vụ An ninh7860100D0128.20
Xem
Xem
Địa bàn 3, đối với nữ
28An toàn thông tin7480202A0027.69
Xem
Xem
Phía bắc, đối với nam
29An toàn thông tin7480202A0126.55
Xem
Xem
Phía bắc, đối với nam
30An toàn thông tin7480202A0023.14
Xem
Xem
Phía nam, đối với nam
31An toàn thông tin7480202A0124.86
Xem
Xem
Phía nam, đối với nam
32An toàn thông tin7480202A0027.28
Xem
Xem
Phía bắc, đối với nữ
33An toàn thông tin7480202A0129.39
Xem
Xem
Phía bắc, đối với nữ
34An toàn thông tin7480202A0024.94
Xem
Xem
Phía nam, đối với nữ
35An toàn thông tin7480202A0126.80
Xem
Xem
Phía nam, đối với nữ
36Ngành Y khoaB0024.45
Xem
Xem
Phía bắc, đối với nam
37Ngành Y khoaB0023.05
Xem
Xem
Phía nam, đối với nam
Tin tức tuyển sinh