Bạn biết gì về những nhà tình báo kiệt xuất của Việt Nam?

Lực lượng Tình báo quân sự bắt nguồn từ phòng Tình báo Quân ủy hội do ông Hoàng Minh Đạo phụ trách, thành lập ngày 25/10/1945 (được lấy làm ngày truyền thống của Tình báo Quốc phòng Việt Nam). 

Theo sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa số 34 ngày 25/4/1946, Điều thứ 10: "Tình báo cục" có nhiệm vụ trinh sát tình hình quân địch, tình hình quân đội của mình, và thu thập các tin tức lợi cho việc hành binh...

Bạn biết gì về những nhà tình báo kiệt xuất của Việt Nam trong hơn 70 năm qua?

 

Ngân Anh

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Ai là tể tướng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam?
Ai là tể tướng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam?
Trắc nghiệmicon  01/01/2018 

Tể tướng là một chức quan cao nhất trong hệ thống quan chế của phong kiến Á Đông, sau vị vua đang trị vì.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN