Thủ khoa đầu tiên trong lịch sử Việt Nam là ai?

 - Nhà Lý là triều đại phong kiến đầu tiên ở Việt Nam xác lập hệ thống giáo dục khoa cử có hệ thống. Đây cũng là triều đại xây dựng Văn Miếu – Quốc Tử Giám, trường đại học công lập đầu tiên của nước ta.

Hãy cùng tìm hiểu một số thông tin về lịch sử khoa cử ở triều đại này.

 
  • Nguyễn Thảo

(Thông tin trong bài được tham khảo từ Đại Việt Sử ký toàn thư)

 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN