Hoàng đế nào chỉ làm vua 3 ngày?

Thời Tiền Lê kéo dài từ năm 980 đến năm 1009, là triều đại tiếp theo nhà Đinh và được kế tục bởi nhà Lý, quốc hiệu vẫn là Đại Cồ Việt.

 
  • Nguyễn Thảo

(Thông tin trong bài được tham khảo từ Đại Việt Sử ký toàn thư)

 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN