Ai là quan thanh liêm khiến đạo tặc vì nể phục mà tránh xa?

Dưới thời nhà Nguyễn, có nhiều vị quan thanh liêm được lịch sử ghi nhận.

Vị quan thanh liêm nào khiến đạo tặc vì nể phục mà tránh xa?

A.Nguyễn Đức Chính

B.Trương Đăng Quế

C.Nguyễn Văn Hiếu

Đáp án chính xác là Nguyễn Văn Hiếu.

Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1746 ở Kiến Hòa, tỉnh Định Tường (nay là Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang). Ông làm quan trải 4 đời vua Nguyễn là Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức.

Sự thanh liêm của Nguyễn Văn Hiếu còn ảnh hưởng đến cả đạo tặc. Sách “Đại Nam liệt truyện chính biên” có chép lại rằng: Khi làm quan, ông được dân thương mến, lại nghiêm trị thuộc lại, nên họ đều sợ. Trong hạt nhiều trộm, ông Hiếu đến, bọn trộm bảo nhau rằng: “Ông trấn thủ là người nhân huệ, ta phải tránh đi”.

Danh thần Trương Đăng Quế nổi tiếng là vị quan thanh liêm, chính trực. Năm 1820, đời vua Minh Mạng, Trương Đăng Quế được bổ làm Đông cung bạn độc, tức là cùng học với các hoàng tử. Ông từng thi đỗ…

A.Trạng nguyên

B.Thám hoa

C.Cử nhân

Đáp án chính xác là cử nhân.

Trương Đăng Quế tự Duyên Phương, tên hiệu là Đoan Trai, người làng Mỹ Khê, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Trương Đăng Quế sinh ngày 1/11 năm Quý Sửu (1793). Năm lên 9 tuổi ông mồ côi cha, là cậu bé chăm chỉ thông minh, hiền lành nên được anh chị em thương yêu đùm bọc. Năm 27 tuổi, ông đậu Hương cống (cử nhân) khoa Kỷ Mão (1819) triều Gia Long thứ 18. Tuy chỉ đậu cử nhân, nhưng ông thông suốt kinh sách, có tài thơ văn.

Thấy mình đã già nua, không có kế sách chống xâm lăng cứu nước, ông xin từ chức. Vua quyết ý không cho từ quan, ông lại dâng sớ khác xin tự giáng chức, bỏ hẳn tước Quận công, xin giảm nửa lương… Ông là ai?

A.Trương Đăng Quế

Đáp án chính xác là Trương Đăng Quế.

Khi quân Pháp đánh chiếm thành Gia Định (1859), thấy mình đã già nua, không có kế sách chống xâm lăng cứu nước, ông xin từ chức.

Sách Đại Nam thực lục còn chép lại đoạn sớ tâu của Trương Đăng Quế: “Từ khi Tây dương đến đây đã ba năm nay, mà ngồi trơ mặt ở triều ban, không vạch ra được một mưu chước gì để đánh lại được giặc Tây dương, tội ấy chối sao được. Lại bóng chiều đã xế, bệnh tật luôn luôn, gần tới cõi chết mà cố giữ địa vị, thực đáng hổ thẹn. Vậy xin cho về quê để nhường chỗ cho lớp trẻ”.

Nhận sớ xong, vua vẫn quyết ý không cho từ quan, Trương Đăng Quế lại dâng sớ khác xin tự giáng chức, bỏ hẳn tước Quận công, xin giảm nửa lương… Trong 3 năm đã dâng sớ 6 lần, mãi đến tờ sớ cuối (khoảng 1863) vua mới ưng thuận. Khi về hưu, ông không ở lại kinh thành mà xin về quê nghèo.

B.Nguyễn Đức Chính

C.Nguyễn Thuật

Nguyễn Đức Chính từng làm Tả tham tri bộ Lại dưới triều Tự Đức, nổi tiếng thanh liêm. Khi ông mất, thấy gia cảnh ông thanh bần nhà vua liền cấp cho 20 tấm lụa và 400 quan tiền để đưa về quê an táng. Ngôi mộ của ông có 2 tấm bia do…

A.Các con và môn sinh lập

Đáp án chính xác là hai bia mộ do các con và môn sinh lập.

Phần mộ cụ Nguyễn Đức Chính hiện ở tại thôn Nam Thành, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, thường được người dân gọi là mộ “Ông Thầy” hay mộ “Hai Bia”.

Điều đặc biệt là ngôi mộ hiện còn hai tấm bia khá lớn và cổ kính. Tấm thứ nhất, có ghi 12 chữ: “ĐẠI NAM THÁI THƯỜNG TỰ THIẾU KHANH NGUYỄN PHỦ QUÂN CHI MỘ” do 6 người con của ông phụng dựng vào năm Kỷ Dậu - 1849, khi ông vừa mới mất.

Nằm phía sau tấm bia này có một tấm bia lớn hơn với kích thước 1,2 x 1,4m bằng sa thạch do 96 người tự nhận là môn sinh của Nguyễn Đức Chính dựng vào năm Canh Tuất - 1850, ghi tiểu sử và ca ngợi tài năng và đức độ của thầy: “Ngài là người có tài trí thông minh, có trình độ học vấn rất rộng lớn, đức độ và tài năng cách biệt với người thường nên ít có người sánh kịp”. Trong số 96 môn đồ tham gia dựng bia này có tiến sĩ Phạm Phú Thứ, phó bảng Phạm Tánh, 7 cử nhân và 2 tú tài. Ngoài ra còn 2 thơ lại, 1 phó tổng và 54 sĩ nhân (người có học nhưng chưa đỗ đạt).

B.Ông tự lập khi còn sống và các con lập

C.Ông tự lập khi còn sống và môn sinh lập

Vị quan có tiếng thanh liêm nào đã từng phục vụ tới 8 đời vua?

A.Nguyễn Thuật

Đáp án chính xác là Nguyễn Thuật.

Nguyễn Thuật, hiệu là Hà Đình, sinh năm Nhâm Dần 1842 tại làng Hà Lam, huyện Lễ Dương, phủ Thăng Bình (nay thuộc tỉnh Quảng Nam).

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, có rất ít người như Nguyễn Thuật vì ông đã làm quan trải qua tám đời vua: Tự Đức, Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi, Đồng Khánh, Thành Thái, Duy Tân.

Ông không những được các vua trọng vì tài, nể vì đức, giao những việc quốc gia đại sự mà còn được nhân dân trọng vọng vì ông là vị quan thanh liêm, yêu thương dân, xứng danh là những bậc “dân chi phụ mẫu”…

B.Phạm Đình Hổ

C.Nguyễn Văn Tường

Phương Chi

 
Quốc hiệu Việt Nam lần đầu xuất hiện khi nào?

Quốc hiệu Việt Nam lần đầu xuất hiện khi nào?

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nước ta có nhiều lần thay đổi quốc hiệu. Trong đó, có quốc hiệu tồn tại nhiều thế kỷ, nhưng cũng có quốc hiệu chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn.    

Công chúa nào hy sinh thân mình, lấy Thoát Hoan để cản bước quân Nguyên?

Công chúa nào hy sinh thân mình, lấy Thoát Hoan để cản bước quân Nguyên?

Lịch sử dân tộc nước ta từng có những người phụ nữ đã hy sinh hạnh phúc cá nhân để mang lợi ích to lớn cho dân tộc.

Vị tể tướng nào trong sử Việt bị kết án tử vì mê tín dị đoan?

Vị tể tướng nào trong sử Việt bị kết án tử vì mê tín dị đoan?

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam có không ít bậc khai quốc công thần từng bị vua kết tội chết từ những bản án oan ức. Trong đó có người còn bị chết vì mê tín.

Vua nào từng nhường vợ mình cho người khác?

Vua nào từng nhường vợ mình cho người khác?

Ông là vị vua có số phận khá đặc biệt trong lịch sử Việt Nam, sinh thời từng kết duyên với vua của triều đại khác. Sau lại nhường vợ cho cận thần.

Vua nào ăn chơi nức tiếng sử Việt, cho mở sòng bạc ngay tại hoàng cung?

Vua nào ăn chơi nức tiếng sử Việt, cho mở sòng bạc ngay tại hoàng cung?

Trong giai đoạn đầu, nhà Trần vững mạnh vì có những vị vua trị vì anh minh, nhưng càng về sau, các vua ngày càng yếu kém. Thậm chí có vua còn ăn chơi trác táng khiến đất nước suy vong.

Vua nào từng cởi áo ngự đắp cho thủ cấp của tướng địch?

Vua nào từng cởi áo ngự đắp cho thủ cấp của tướng địch?

Khi thấy thủ cấp của tướng địch được dâng lên trước mặt, vị vua của nhà Trần đã dành cho những lời khen ngợi, trước khi cởi hoàng bào đắp lên.

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Vị nào được gọi là Khúc Tiên chúa?
Vị nào được gọi là Khúc Tiên chúa?
Trắc nghiệmicon  19/02/2018 

Họ Khúc là dòng họ nắm quyền cai trị Việt Nam đầu thế kỷ X, mở đầu thời kỳ tự chủ Việt Nam sau hơn 1000 năm Bắc thuộc.

 
Thái hậu nào từng cho xây hơn 150 ngôi chùa để sám hối tội lỗi?
Thái hậu nào từng cho xây hơn 150 ngôi chùa để sám hối tội lỗi?
Trắc nghiệmicon  18/02/2018 

Sinh thời, bà là Thái hậu rất giỏi trị nước, nhưng vì tranh đoạt quyền lực, bà đã phạm phải tội lớn, ép chết Hoàng hậu và 72 cung nữ. Khi nhận thức được sai lầm của mình, bà đã cho xây tới 100 ngôi chùa để sám hối.

 
Chúa Nguyễn nào giúp người Việt lần đầu đánh bại hạm đội châu Âu trên biển?
Chúa Nguyễn nào giúp người Việt lần đầu đánh bại hạm đội châu Âu trên biển?
Trắc nghiệmicon  17/02/2018 

Trong giai đoạn đầu được cử vào cai quản Đàng Trong, các chúa Nguyễn đã xây được một vùng lãnh thổ hùng mạnh, có thể đánh bại bất cứ thế lực ngoại bang nào.

 
Bạn biết gì về những vị vua lên ngôi vào ngày mùng 1 Tết?
Bạn biết gì về những vị vua lên ngôi vào ngày mùng 1 Tết?
Trắc nghiệmicon  16/02/2018 

Trong lịch sử Việt Nam, vua Mạc Thái Tông, Lê Thế Tông, Minh Mạng, Thành Thái lên ngôi đúng vào ngày mùng 1 Tết.

 
Vua nào mỗi tháng 15 ngày vào vấn an mẹ?
Vua nào mỗi tháng 15 ngày vào vấn an mẹ?
Trắc nghiệmicon  15/02/2018 

Sinh thời, ông là vị vua nổi tiếng hiếu thảo, ngày chẵn thì chầu cung, ngày lẻ thì ngự triều. Có lần vì lỡ làm mẹ nổi giận, ông tự nguyện dâng roi mây lên mẹ chịu đòn.

 
Thần tướng nước Việt nào thản nhiên ngồi uống trà dù bị kẻ thù chọc thủng đầu?
Thần tướng nước Việt nào thản nhiên ngồi uống trà dù bị kẻ thù chọc thủng đầu?
Trắc nghiệmicon  14/02/2018 

Chúng ta vẫn thường nghe Quan Vân Trường ngồi đánh cờ, uống rượu để yên cho Hoa Đà rạch xương chữa trị viết thương. Việt Nam của chúng ta cũng từng có một người như thế.

Vua nào của triều Mạc từng sử dụng cây đại đao nặng hơn 30kg?
Vua nào của triều Mạc từng sử dụng cây đại đao nặng hơn 30kg?
Trắc nghiệmicon  13/02/2018 

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, nhà Mạc dù tồn tại trong khoảng thời gian không dài nhưng đã có những đóng góp nhất định trên một số lĩnh vực, được hậu thế ghi nhận.

Triều đại nào có tới 9 vị vua bị bức tử?
Triều đại nào có tới 9 vị vua bị bức tử?
Trắc nghiệmicon  12/02/2018 

Tồn tại trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động, vua chẳng ra vua, tôi chẳng ra tôi, quyền lực rơi vào tay các bề tôi, triều đại này có tới 9 vị vua bị bức tử.

Vị vua vĩ đại nào cuối đời chết bởi nghi án bị vợ đầu độc?
Vị vua vĩ đại nào cuối đời chết bởi nghi án bị vợ đầu độc?
Trắc nghiệmicon  11/02/2018 

Với tài kinh bang tế thế xuất sắc, ông được hậu thế ghi nhận là một trong những vị vua vĩ đại nhất lịch sử phong kiến Việt Nam, nhưng tiếc là, đến cuối đời lại chết bởi nghi án bị chính vợ mình đầu độc.

Người Việt nào được suy tôn là ông tổ nghề đúc súng ở nước ngoài?
Người Việt nào được suy tôn là ông tổ nghề đúc súng ở nước ngoài?
Trắc nghiệmicon  09/02/2018 

Gắn với quá trình dựng nước và giữ nước, dân tộc ta từng sản sinh ra những nhà kỹ thuật quân sự xuất sắc. Trong số đó, có người thậm chí còn được suy tôn là ông tổ nghề đúc súng ở nước ngoài.

Sứ thần nào của nước ta từng đánh bại thần cờ Trung Quốc?
Sứ thần nào của nước ta từng đánh bại thần cờ Trung Quốc?
Trắc nghiệmicon  08/02/2018 

Khi đi sứ sang Trung Quốc, bằng tài năng và bản lĩnh hơn người, nhiều sứ thần nước ta đã góp phần làm vẻ vang đất nước, để lại câu đối để đời, những áng văn hay khiến các nước lân bang phải khâm phục.

Quốc hiệu Việt Nam lần đầu xuất hiện khi nào?
Quốc hiệu Việt Nam lần đầu xuất hiện khi nào?
Trắc nghiệmicon  07/02/2018 

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nước ta có nhiều lần thay đổi quốc hiệu. Trong đó, có quốc hiệu tồn tại nhiều thế kỷ, nhưng cũng có quốc hiệu chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn.

Công chúa nào hy sinh thân mình, lấy Thoát Hoan để cản bước quân Nguyên?
Công chúa nào hy sinh thân mình, lấy Thoát Hoan để cản bước quân Nguyên?
Trắc nghiệmicon  06/02/2018 

Lịch sử dân tộc nước ta từng có những người phụ nữ đã hy sinh hạnh phúc cá nhân để mang lợi ích to lớn cho dân tộc.

Vị tể tướng nào trong sử Việt bị kết án tử vì mê tín dị đoan?
Vị tể tướng nào trong sử Việt bị kết án tử vì mê tín dị đoan?
Trắc nghiệmicon  04/02/2018 

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam có không ít bậc khai quốc công thần từng bị vua kết tội chết từ những bản án oan ức. Trong đó có người còn bị chết vì mê tín.

Vua nào từng nhường vợ mình cho người khác?
Vua nào từng nhường vợ mình cho người khác?
Trắc nghiệmicon  02/02/2018 

Ông là vị vua có số phận khá đặc biệt trong lịch sử Việt Nam, sinh thời từng kết duyên với vua của triều đại khác. Sau lại nhường vợ cho cận thần.

Vua nào ăn chơi nức tiếng sử Việt, cho mở sòng bạc ngay tại hoàng cung?
Vua nào ăn chơi nức tiếng sử Việt, cho mở sòng bạc ngay tại hoàng cung?
Trắc nghiệmicon  31/01/2018 

Trong giai đoạn đầu, nhà Trần vững mạnh vì có những vị vua trị vì anh minh, nhưng càng về sau, các vua ngày càng yếu kém. Thậm chí có vua còn ăn chơi trác táng khiến đất nước suy vong.

Vua nào từng cởi áo ngự đắp cho thủ cấp của tướng địch?
Vua nào từng cởi áo ngự đắp cho thủ cấp của tướng địch?
Trắc nghiệmicon  28/01/2018 

Khi thấy thủ cấp của tướng địch được dâng lên trước mặt, vị vua của nhà Trần đã dành cho những lời khen ngợi, trước khi cởi hoàng bào đắp lên.

Bạn biết gì về Uzbekistan - quê hương đối thủ của đội tuyển U23 Việt Nam?
Bạn biết gì về Uzbekistan - quê hương đối thủ của đội tuyển U23 Việt Nam?
Trắc nghiệmicon  26/01/2018 

Những cầu thủ đội tuyển U23 Uzbekistan - đối thủ của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết giải U23 Châu Á - được sinh ra tại một đất nước vô cùng tươi đẹp và tráng lệ.

Có bao nhiêu người biết thời điểm nổ súng Tổng tiến công Tết Mậu Thân?
Có bao nhiêu người biết thời điểm nổ súng Tổng tiến công Tết Mậu Thân?
Trắc nghiệmicon  26/01/2018 

Bạn biết những gì về sự kiện Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968?

Bạn biết gì về các vị trong Bộ Tư lệnh tiền phương chiến dịch Mậu Thân?
Bạn biết gì về các vị trong Bộ Tư lệnh tiền phương chiến dịch Mậu Thân?
Trắc nghiệmicon  24/01/2018 

Bạn có biết nhiều hơn về các vị từng ở trong 2 Bộ Tư lệnh tiền phương trong Chiến dịch Mậu Thân 1968?

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN