Vị quan nào từng phản vua chỉ vì quả muỗm?

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, có những vụ việc, câu chuyện mà chỉ do "miếng ăn" kết cục đã bị thay đổi.

 

Bạn có biết về những câu chuyện này?

(Đáp án chi tiết có vào 19h hôm nay)

Phương Chi

 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN