Vị trung thần nào nén đau giẫm chết con trai để mưu diệt phản loạn?

Năm Kỷ Mão (1459), khi Lê Nghi Dân giết hoàng đế Lê Nhân Tông để cướp ngôi, ông lấy cớ già lão đau mắt đến mù cáo quan. 

Có lần bọn phản tặc thử, chờ lúc ông sắp bước chân qua bậc cửa, lén đặt đứa con chưa đầy một tuổi của ông ngay dưới thềm. Ông biết, nhưng cắn răng dẫm chết con, để chúng tin là mình mù thật! 

Sau này, ông trở thành người đứng đầu nhóm trung thần nghĩa sĩ diệt trừ kẻ tiếm ngôi.

 

Ông là ai?

Ngân Anh

 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN