Vua nào lấy vợ anh trai lập làm hoàng hậu?

Được sử sách ca ngợi là tài giỏi, đức độ nhưng chuyện vợ chồng của vua bị chê trách là không đúng lễ.

  • Nguyễn Thảo
 

(Thông tin trong bài viết được tham khảo từ Đại Việt Sử ký toàn thư)

 
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN