Bộ Y tế kết luận 6 nội dung tố cáo Trường ĐH Y Hà Nội

Bộ Y tế vừa có kết luận nội dung tố cáo Trường ĐH Y Hà Nội để báo cáo Văn phòng Chính phủ. Theo kết luận này, cả 6 nội dung tố cáo đều không đúng hoặc không có cơ sở.

Kết luận do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến ký.

Theo đó, về nội dung tố cáo 1 - Vi phạm Luật Quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, Luật Xây dựng, bản Kết luận cho biết Trường ĐH Y Hà Nội chưa được quy hoạch 1/500 tổng thể của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới quy hoạch 1/500 khu sân bóng, khu ký túc xá. Các khu còn lại đã được Bộ Y tế thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để phê duyệt, hiện nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chưa phê duyệt.

Trường ĐH Y Hà Nội đã có quyết định 3680/QĐ-BYT ngày 2/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy hoạch tổng thể phát triển Trường ĐH Y Hà Nội đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Về cấp phép xây dựng, Trường ĐH Y Hà Nội lập dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) có quy mô nhỏ phù hợp với quy định tại khoản 26, Điều 3 và khoản 3, Điều 52 Luật Xây dựng năm 2014 về lập dự án đầu tư xây dựng, khoản 2 Điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Các Dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) cải tạo sửa chữa đã được Bộ Y tế (cấp có thẩm quyền) thẩm tra và phê duyệt theo quy định.

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 89 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 quy định công trình được miễn giấy phép bao gồm tại điểm b "các công trình thuộc Dự án đầu tư được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp đầu tư".

Do đó, nội dung tố cáo vi phạm về cấp phép xây dựng là không có cơ sở.

Bộ Y tế kết luận 6 nội dung tố cáo Trường ĐH Y Hà Nội

Trường ĐH Y Hà Nội

Với nội dung tố cáo 2 - Sai phạm trong quản lý môi trường, Bộ Y tế kết luận trạm nước sạch của Trường ĐH Y Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phép xây dựng theo Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 30/10/1998. Năm 2017 Trường ĐH Y Hà Nội đã đầu tư cải tạo sửa chữa nâng cấp hệ thống giếng khoan nước ngầm và một Trạm xử lý nước sinh hoạt cho sinh viên và lưu lượng cung cấp nước để đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn mỗi ngày của trường. Trường đã giao Phòng Quản trị của trường thực hiện các xét nghiệm nước và hợp đồng với Labo trung tâm–Viện Đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng,Trung tâm công nghệ xử lý môi trường - Bộ Tư lệnh Hóa học - Bộ Quốc phòng kiểm định chất lượng nước hàng năm (2 lần/ năm) kiểm định kết quả chất lượng nước nằm trong quy chuẩn cho phép.

Vì vậy, nội dung tố cáo sai phạm trong quản lý môi trường về nước sạch là không đúng.

Kết luận thanh tra của Bộ Y tế xác định nội dung tố cáo 3 - Công trình xây dựng 2 tòa nhà liền kề hai đầu hồi nhà A5 - là không đúng.

Cụ thể, về tổng mức đầu tư: năm 2015-2016 xây một tòa sát đầu nhà A5 phía nhà A6 trên khu đất là sân gạch và một tòa xây sát nhà A5 phía đường Tôn Thất Tùng được xây dựng năm 2017-2018 trên khu nhà cấp 4 độc lập với nhà A5 (Trước đây cho ngân hàng BIDV Hà Thành thuê lại). Đây là hai công trình xây mới, mỗi công trình có tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng (tổng mức đầu tư tòa nhà hơn 60 tỷ đồng), nhưng lại được lập hồ sơ gian dối là cải tạo, sửa chữa nhà A5 (bao gồm 6 gói thầu: xây thô, hoàn thiện và mua sắm).

Qua xác minh, Trường ĐH Y Hà Nội lập 3 dự án xây dựng, cải tạo 2 đơn nguyên (3 Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng) trình cấp quyết định đầu tư (Bộ Y tế) phê duyệt với tổng kinh phí được duyệt cả 3 dự án là 30.148.824.000 đồng (Không phải như đơn tố cáo: tổng mức đầu tư 2 tòa nhà hơn 60 tỷ đồng); Chủ đầu tư đã thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền (Bộ Y tế). Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp công trình theo phân kỳ đầu tư được Bộ Y tế phê duyệt, không chia nhỏ báo cáo đầu tư.

 

Nội dung tố cáo 4 - Công trình xây mới giảng đường 6 tầng bên cạnh giảng đường Hồ Đắc Di chạy dọc theo đầu nhà B1, B2, B3. Qua thanh tra, Bộ Y tế khẳng định các công trình xây dựng, cải tạo giảng đường trong phạm vi mặt bằng các nhà B1, B2, B3 là công trình xây dựng cải tạo, nâng cấp (gồm: 5 tầng + tầng áp mái được cải tạo để tận dụng diện tích), sau khi hoàn thành đã hợp khối, liên thông với 03 nhà cũ (B1, B2, B3) không phải là công trình xây dựng mới 6 tầng, độc lập tách dời.

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo công trình gồm 10 dự án được lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng trình Bộ Y tế phê duyệt có tổng cộng giá trị (10 Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng) là 101.380.871.000 đồng. Trường ĐHYHN lập 10 dự án chứ không phải “(9 gói thầu)”; Đơn tố cáo nêu “(9 gói thầu)” bao gồm: Các gói thầu hạng mục xây thô, các gói thầu hạng mục hoàn thiện, các gói thầu hạng mục nội thất, các gói thầu hạng mục mua sắm…” là không đúng, thực tế chỉ có 2 loại gói thầu là Xây lắp và Cung cấp lắp đặt nội thất, trang thiết bị công trình, không có gói thầu mua sắm.

Như vậy, nội dung đơn tố cáo "ông Tạ Văn Khoái đã chỉ đạo lập thành 9 bộ báo cáo đầu tư (9 gói thầu) bao gồm: Các gói thầu hạng mục xây thô, các gói thầu hạng mục hoàn thiện, các gói thầu hạng mục nội thất, các gói thầu hạng mục mua sắm…” là không có cơ sở.

Đối với nội dung tố cáo 5 - Công trình cải tạo nhà A2 (Bệnh viện Đại học Y), kết luận cho biết về nội dung tố cáo việc đầu tư sai phạm Luật Xây dựng với tổng mức đầu tư là 45 tỷ đồng là không đúng, thực tế tổng giá trị của 03 dự án là: 34.565.630.000 đồng (ba mươi bốn tỷ năm trăm sáu mươi lăm triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng).

Về nội dung tố cáo việc tách các gói thầu để cho một đơn vị trúng thầu: Qua xem xét kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu của các dự án, chưa thấy biểu hiện chia nhỏ các gói thầu để cho một nhà thầu trúng thầu.

Vì vậy nội dung tố cáo này là không có cơ sở.

Xác minh nội dung tố cáo 6 - Công trình xây mới A2B (phía sau nhà A2), Bộ Y tế cho biết thời điểm xác minh, Trường ĐH Y Hà Nội đang tiếp tục triển khai xây dựng cải tạo trên mặt bằng nhà khám - làm việc 2 tầng sau nhà A2 và hành lang cầu nối Nhà A2 - Nhà B2 với diện tích xây dựng trên 1500m2 trong khuôn viên của trường. Việc xây dựng cải tạo, nâng cấp 2 đơn nguyên với các công trình đã có nhằm hợp khối, phát huy hiệu quả sử dụng công trình với tổng cộng kinh phí 4 dự án là 59.449.751.000 đồng không phải là tòa nhà với tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng như nội dung đơn; Trường lập 4 dự án (4 Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng) để trình cấp quyết định đầu tư (Bộ Y tế) phê duyệt; Trường đã tổ chức thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền (Bộ Y tế) về việc phân kỳ đầu tư cải tạo nâng cấp công trình, không chia nhỏ báo cáo đầu tư.

Về nội dung tố cáo "Hiện nay, Trường ĐH Y Hà Nội đang tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng tòa nhà A2B (phía sau nhà A2 hiện nay) với diện tích mặt bằng xây dựng gần 1500m2 bao gồm: 1 tầng hầm, 6 tầng nổi và 1 tầng áp mái với tổng mức đầu tư dự kiến trên 400 tỷ đồng theo cách làm chia nhỏ thành các báo cáo đầu tư, chia nhỏ các gói thầu tiếp tục cố ý làm sai Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật Đấu thầu là không có cơ sở.

Từ các kết luận nói trên, Bộ Y tế yêu cầu Ban Giám hiệu Trường ĐH Y Hà Nội, Đảng ủy: tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động; thực hiện tốt dân chủ, công khai minh bạch trong mọi hoạt động của trường.

Nhà trường chỉ đạo các Phòng chức năng: chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc tiếp tục đề nghị UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch tỉ lệ 1/500.

Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư phải đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 9, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKH-BTC ngày 08/9/2015 Quy định chi tiết về việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Ngân Anh

Trường ĐH Y Hà Nội có hiệu trưởng mới

Trường ĐH Y Hà Nội có hiệu trưởng mới

GS.TS Tạ Thành Văn vừa nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội sáng 12/11.

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Đại học sư phạm Hà Nội 2 tuyển sinh năm 2019
Đại học sư phạm Hà Nội 2 tuyển sinh năm 2019
Tuyển sinhicon  05/04/2019 

Năm học 2019-2020, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 tiếp tục tổ chức tuyển sinh liên tục các hệ đào tạo.

 
Genesis School- trường học khởi nguyên xanh thu hút HS, phụ huynh
Genesis School- trường học khởi nguyên xanh thu hút HS, phụ huynh
Tuyển sinhicon  30/03/2019 

Sau khi chính thức hoạt động, Genesis School - ngôi trường tiên phong kết hợp chương trình đào tạo quốc tế với triết lý giáo dục xanh đã được nhiều người chú ý.

 
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Khoa học Xã hội của Hà Nội
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Khoa học Xã hội của Hà Nội
Tuyển sinhicon  29/03/2019 

Sáng 29/3, các học sinh lớp 12 tại Hà Nội đã bước vào bài thi Khoa học Xã hội trong kì thi kiểm tra khảo sát chất lượng năm 2019.

 
Lịch thi THPT quốc gia năm 2019 chính thức
Lịch thi THPT quốc gia năm 2019 chính thức
Tuyển sinhicon  28/03/2019 

Bộ GD-ĐT vừa thông báo lịch thi THPT quốc gia năm 2019. Theo đó kỳ thi năm nay sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 27/6.

 
Đề Tiếng Anh thi thử THPT quốc gia năm 2019 của Hà Nội
Đề Tiếng Anh thi thử THPT quốc gia năm 2019 của Hà Nội
Tuyển sinhicon  28/03/2019 

Chiều 28/3, toàn bộ học sinh lớp 12 tại Hà Nội đã bước vào bài thi môn Tiếng Anh trong kì thi kiểm tra khảo sát chất lượng năm 2019.

 
Sơn La trả lại hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung gian lận thi cử
Sơn La trả lại hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung gian lận thi cử
Tuyển sinhicon  28/03/2019 

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh vừa đề nghị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh tiếp tục vụ việc gian lận thi THPT quốc gia 2018 tại địa phương này.

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Khoa học Tự nhiên của Hà Nội
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Khoa học Tự nhiên của Hà Nội
Tuyển sinhicon  28/03/2019 

Sáng 28/3, các học sinh lớp 12 tại Hà Nội đã bước vào bài thi Khoa học Tự nhiên trong kì thi kiểm tra khảo sát chất lượng năm 2019.

Đề văn thi thử THPT quốc gia năm 2019 của Hà Nội
Đề văn thi thử THPT quốc gia năm 2019 của Hà Nội
Tuyển sinhicon  27/03/2019 

Ngày 27/3, toàn bộ học sinh lớp 12 tại Hà Nội đã bước vào bài thi môn Ngữ văn trong kì thi kiểm tra khảo sát chất lượng năm 2019.

Đề toán thi thử THPT quốc gia năm 2019 ở Hà Nội
Đề toán thi thử THPT quốc gia năm 2019 ở Hà Nội
Tuyển sinhicon  27/03/2019 

Chiều 27/3, toàn bộ học sinh lớp 12  tại Hà Nội đã bước vào bài thi môn Toán trong kì thi khảo sát chất lượng năm 2019.

Khám phá thế giới ngay tại Apollo English là điều có thể
Khám phá thế giới ngay tại Apollo English là điều có thể
Tuyển sinhicon  27/03/2019 

Tại Apollo English học sinh được tự do khám phá thế giới, học ngoại ngữ hiệu quả qua những câu chuyện, những nhân vật truyền cảm hứng.

Lịch sử là môn thứ 4 thi vào lớp 10 ở Hải Phòng
Lịch sử là môn thứ 4 thi vào lớp 10 ở Hải Phòng
Tuyển sinhicon  26/03/2019 

- Sau Hà Nội, học sinh Hải Phòng cũng sẽ làm bài thi môn Lịch sử trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2019-2020.

Sau phanh phui, kỳ thi 2019 sẽ trong sạch hay gian lận tinh vi hơn?
Sau phanh phui, kỳ thi 2019 sẽ trong sạch hay gian lận tinh vi hơn?
Tuyển sinhicon  27/03/2019 

Gian lận thi cử ở Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang bị phanh phui cộng với nhiều đổi mới kỹ thuật liệu đảm bảo kỳ thi THPT quốc gia 2019 không còn mặt trái?

Bộ Giáo dục: Công khai thí sinh được điểm khống có thể  tác động cực đoan
Bộ Giáo dục: Công khai thí sinh được điểm khống có thể tác động cực đoan
Tuyển sinhicon  26/03/2019 

Cục trưởng Mai Văn Trinh cho biết việc công bố danh sách thí sinh được nâng điểm trong gian lận thi THPT quốc gia sẽ được cơ quan điều tra cân nhắc.

Rực rỡ sắc màu hơn 50 quốc gia tại một ngôi trường
Rực rỡ sắc màu hơn 50 quốc gia tại một ngôi trường
Tuyển sinhicon  26/03/2019 

Tuần lễ giao lưu văn hoá với  điểm nhấn "Ngày Quốc tế" vừa diễn ra tại The International School @ ParkCity (Kuala Lumpur, Malaysia) là sự kiện mang lại nhiều ấn tượng cho học sinh, phụ huynh.

Bộ Công an: Tiếp tục làm rõ việc nhận tiền nâng điểm ở Hòa Bình
Bộ Công an: Tiếp tục làm rõ việc nhận tiền nâng điểm ở Hòa Bình
Tuyển sinhicon  25/03/2019 

Đại diện Bộ Công an cho biết sau kết luận ban đầu về vụ sửa điểm thi THPT quốc gia ở Hòa Bình, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ việc nhận tiền để nâng điểm như lời khai của bị can.

Thí sinh gian lận ở Hoà Bình trúng tuyển gần 20 trường đại học
Thí sinh gian lận ở Hoà Bình trúng tuyển gần 20 trường đại học
Tuyển sinhicon  25/03/2019 

Sở GD-ĐT Hoà Bình đã hoàn tất việc cập nhật điểm cho thí sinh sau khi chấm thẩm định kết quả thi THPT quốc gia 2018.

Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội năm 2019
Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội năm 2019
Tuyển sinhicon  25/03/2019 

Dưới đây là cách tính điểm xét tuyển làm căn cứ để tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên ở Hà Nội năm học 2019-2020.

Thí sinh bị trượt oan vì gian lận thi cử, tổn thương ai lo?
Thí sinh bị trượt oan vì gian lận thi cử, tổn thương ai lo?
Tuyển sinhicon  25/03/2019 

Đó là câu hỏi nhức nhối mà dư luận cũng như nhiều gia đình, thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2018 đặt ra.

Học sau đại học là một nghề, làm tiến sĩ là "công nhân nghiên cứu"
Học sau đại học là một nghề, làm tiến sĩ là "công nhân nghiên cứu"
Tuyển sinhicon  29/03/2019 

Giải pháp quan trọng nhất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, theo các chuyên gia, phải tạo ra sự gắn kết giữa đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học.

Sinh viên kiện vì bị mất chỗ sau bê bối chạy trường triệu USD
Sinh viên kiện vì bị mất chỗ sau bê bối chạy trường triệu USD
Tuyển sinhicon  25/03/2019 

Sinh viên đã khởi kiện vì cho rằng nhiều trường hợp không đủ điều kiện lại được nhập học, trong khi số còn lại xứng đáng đã bị gạch bỏ.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN