ĐHQG Hà Nội ban hành quy chế siết đào tạo tiến sĩ

ĐHQG Hà Nội vừa ban hành quy chế đào tạo tiến sĩ với nhiều nội dung chi tiết, chặt chẽ hơn trên cơ sở quy chế mà Bộ GD-ĐT ban hành hồi tháng 4 vừa qua. 

Đào tạo tiến sĩ được siết chặt ra sao?

Đào tạo tiến sĩ được siết chặt ra sao?

Bộ GD-ĐT vừa chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Quy chế này có hiệu lực từ ngày 18/5/2017.

Quy chế số 4555 về đào tạo tiến sĩ của ĐHQG Hà Nội vừa được ký ban hành 24/11 vừa qua.

SV chính quy tốt nghiệp loại giỏi mới được dự tuyển 

Về điều kiện dự tuyển, điểm khác biệt lớn nhất trong quy chế của ĐHQG Hà Nội chính là yêu cầu người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng từ loại giỏi trở lên thay vì chỉ yêu cầu chung là người có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên như quy chế của Bộ GD-ĐT. 

Với yêu cầu bài báo, quy chế của ĐHQG Hà Nội cũng yêu cầu cụ thể phải là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 1 bài báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 1 bài báo cáo khoa học đăng tại kỷ yếu hội nghị, hội thảo có phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu, được hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư của ngành/liên ngành công nhận. 

Đối với những người đã có bằng thạc sĩ nhưng hoàn thành luận văn thạc sĩ với khối lượng học tập dưới 10 tín chỉ trong chương trình đào tạo thạc sĩ thì phải có tối thiểu 2 bài báo/báo cáo khoa học. 

Ngoài ra, quy chế mới của ĐHQG Hà Nội cũng yêu cầu rõ những nội dung của đề cương nghiên cứu. 

NCS phải tham gia sinh hoạt chuyên môn và giảng dạy 

Về chương trình đào tạo tiến sĩ, ngoài các học phần bổ sung và học phần ở trình độ tiến sĩ và luận án tiến sĩ như quy chế của Bộ GD-ĐT, quy chế mới ban hành của ĐHQG Hà Nội bổ sung 2 nội dung quan trọng là nghiên cứu khoa học và tham gia sinh hoạt chuyên môn, công tác trợ giảng và hỗ trợ đào tạo. 

Cả 2 phần này đều không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo song là yêu cầu bắt buộc đối với các NCS trong suốt thời gian làm tiến sĩ. 

ĐHQG Hà Nội ban hành quy chế siết đào tạo tiến sĩ
Ngoài việc hoàn thành các học phần, luận án tiến sĩ, NCS buộc phải tham gia nghiên cứu khoa học và hỗ trợ giảng dạy. 

Với nội dung nghiên cứu khoa học, quy chế quy định rõ: Đơn vị đào tạo có trách nhiệm tạo điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất để nghiên cứu sinh tiến hành các nghiên cứu cần thiết cho luận án. Nghiên cứu sinh phải đảm bảo tính trung thực, chính xác, tính mới của kết quả nghiên cứu khoa học của mình, chấp hành các quy định về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế. 

Bên cạnh đó, quy chế mới cũng yêu cầu đơn vị chuyên môn lên lịch sinh hoạt chuyên môn và lịch cho từng NCS báo cáo, trình bày kết quả hoạt động chuyên môn của mình tại seminar do đơn vị chuyên môn tổ chức trong từng năm học. NCS phải tham gia đầy đủ các seminar. 

Ngoài ra, các đơn vị cũng phải có trách nhiệm bố trí cho NCS trong quá trình làm luận án tham gia các hoạt động trợ giảng bậc đại học, thạc sĩ hoặc hướng dẫn SV, học viên cao học thực hành, thực tập, hoặc hướng dẫn 2 khóa luận tốt nghiệp đại học hoặc tham gia giảng dạy, trợ giảng các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn do đơn vị tổ chức. 

Tất cả các hoạt động trên phải có xác nhận kèm theo minh chứng của đơn vị đào tạo hoặc đơn vị đào tạo phối hợp. 

Có 3 bài báo ISI không cần phản biện độc lập 

Ngoài quy định theo quy chế của Bộ GD-ĐT, điểm mới trong quy chế của ĐHQG Hà Nội cũng yêu cầu NCS  phải trình bày nội dung, kế hoạch nghiên cứu trước đơn vị chuyên môn chậm nhất 3 tháng sau khi nhận đề tài luận án và báo cáo kết quả nghiên cứu 6 tháng 1 lần trong thời gian thực hiện luận án. 

Những kết quả đánh giá báo cáo là điều kiện để xem xét việc đề nghị cho bảo vệ luận án. 

Bên cạnh đó, cũng giống như quy chế của Bộ GD-ĐT, quy chế của ĐHQG Hà Nội cũng yêu cầu NCS công bố tối thiểu 2 bài báo về kết quả nghiên cứu của luận án trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong đó tối thiểu có 01 bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI/Scopus hoặc 02 báo cáo trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có uy tín xuất bản bằng tiếng nước ngoài có phản biện, có mã số ISBN; hoặc 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín của nước ngoài. 

Ngoài ra, điểm mới đáng chú ý trong quy chế của ĐHQG Hà Nội là bổ sung quy định với các nghiên cứu sinh là tác giả chính của tối thiểu 3 bài báo trên các tạp chí ISI với tổng chỉ số IF từ 3.0 trở lên và kết quả công bố phù hợp với đề tài nghiên cứu của luận án, được đặc cách bỏ qua quy trình phản biện độc lập. 

 

Tiến sĩ chỉ được làm người hướng dẫn phụ 

Về tiêu chuẩn người hướng dẫn, quy chế của ĐHQG Hà Nội cũng siết chặt hơn so với quy chế của Bộ GD-ĐT. 

Cụ thể, quy chế yêu cầu người hướng dẫn chính phải chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học với chuyên môn phù hợp với đề tài luận án hoặc lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh. 

Như vậy, tiến sĩ không thuộc diện được hướng dẫn nghiên cứu sinh như quy chế Bộ GD-ĐT đưa ra dù quy chế của Bộ cũng yêu cầu với những đối tượng chưa có chức danh PGS, GS thì phải có thêm 1 bài công bố quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus. 

ĐHQG Hà Nội ban hành quy chế siết đào tạo tiến sĩ
Những người có học vị tiến sĩ sẽ không được làm hướng dẫn chính cho NCS. Ảnh minh họa.

Quy chế của ĐHQH Hà Nội cũng quy định rõ, đối với người có bằng tiến sĩ nhưng chưa có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, phải có tối thiểu 03 năm (36 tháng) hoạt động chuyên môn kể từ khi được cấp bằng tiến sĩ, thì được giao hướng dẫn phụ cho NCS. 

Trường hợp tiến sĩ có kết quả nghiên cứu xuất sắc (tác giả chính của 02 công bố ISI/năm liên tục trong 3 năm gần nhất), đơn vị đào tạo có thể đề nghị Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét cho phép làm hướng dẫn chính hoặc hướng dẫn độc lập tối đa 3 nghiên cứu sinh. 

Bên cạnh đó, với tiêu chí về công bố khoa học, quy chế của ĐHQG Hà Nội cũng yêu cầu rõ, các công bố này phải trong vòng 5 năm tính đến thời điểm được phân công hướng dẫn nghiên cứu sinh thay vì không quy định thời gian như quy chế của Bộ GD-ĐT. 

Thành viên hội đồng phải có công bố quốc tế trong 3 năm 

Quy chế của ĐHQG HN cũng quy định rõ tiêu chuẩn đối với thành viên hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS cũng như các phản biện độc lập đối với luận án. 

Cụ thể, ngoài yêu cầu thành viên Hội đồng là những nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư, có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ ngành đúng/gần hoặc phù hợp với đề tài nghiên cứu hoặc lĩnh vực nghiên cứu của nghiên cứu sinh, quy chế của ĐHQG Hà Nội cũng yêu cầu thành viên chưa có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học phải có tối thiểu 3 năm (36 tháng) hoạt động chuyên môn kể từ khi có quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ tính đến thời điểm được mời tham gia hội đồng. 

Bên cạnh đó, với yêu cầu công bố quốc tế của các thành viên, quy chế của ĐHQG HN đã quy định cụ thể thời gian có các công bố phải trong vòng 3 năm tính đến khi được tham gia hội đồng. 

Ngoài ra, bên cạnh các bài báo và báo cáo khoa học trên tạp chí, hội nghị quốc tế có phản biện, quy chế cũng bổ sung thêm tiêu chí 01 chương sách được xuất bản bằng tiếng nước ngoài của các nhà xuất bản có uy tín của nước ngoài vào điều kiện của thành viên hội đồng. 

Áp dụng từ khóa 2018

Một điểm đáng lưu ý nữa là quy chế đào tạo tiến sĩ của ĐHQG Hà Nội với những tiêu chuẩn mới sẽ được áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2018 thay vì dành thời gian chuyển tiếp với những yêu cầu thấp hơn trong vòng 1 năm như quy chế của Bộ GD-ĐT. 

Cụ thể, trong điều khoản chuyển tiếp quy chế đào tạo tiến sĩ của Bộ GD-ĐT nêu rõ, với những khóa tuyển sinh từ khi quy chế có hiệu lực (20/5/2017) đến trước 31/12/2018 chỉ phải thực hiện các tiêu chuẩn về công bố quốc tế với NCS và người hướng dẫn thấp hơn. 

Các quy định mới chỉ chính thức áp dụng từ 1/1/2019. 

Tuy nhiên, quy chế của ĐHQG Hà Nội nêu rõ sẽ có hiệu lực từ ngày ký và chính thức áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2018. 

Lê Văn

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Chỉ tiêu tuyển sinh và học phí năm 2019 của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Chỉ tiêu tuyển sinh và học phí năm 2019 của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Tuyển sinhicon  14/01/2019 

- Năm 2019, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM tuyển sinh bằng 6 phương thức. Học phí trường này từ 16,5–30 triệu đồng/năm.

 
Đạt 23 điểm trở lên được xét cấp học bổng ĐH Thương mại
Đạt 23 điểm trở lên được xét cấp học bổng ĐH Thương mại
Tuyển sinhicon  10/01/2019 

Trường ĐH Thương mại vừa công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019.

 
Trường ĐH Tôn Đức Thắng tuyển sinh theo 3 phương thức
Trường ĐH Tôn Đức Thắng tuyển sinh theo 3 phương thức
Tuyển sinhicon  10/01/2019 

Năm 2019, Trường ĐH Tôn Đức Thắng tuyển tuyển 6.570 chỉ tiêu với ba phương thức, nhiều ngành học mới xuất hiện.

 
Nhiều ngành mới, tiêu chuẩn mới trong tuyển sinh đại học 2019
Nhiều ngành mới, tiêu chuẩn mới trong tuyển sinh đại học 2019
Tuyển sinhicon  09/01/2019 

Tuyển sinh đại học 2019 sẽ xuất hiện nhiều ngành học mới trong đó có nhiều ngành tiệm cận 4.0, các trường cũng nâng cao chất lượng nguồn tuyển bằng những quy định mới.

 
Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM không sử dụng kết quả miễn thi ngoại ngữ
Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM không sử dụng kết quả miễn thi ngoại ngữ
Tuyển sinhicon  09/01/2019 

Năm 2019, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyển sinh 3.000 chỉ tiêu, không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu để xét tuyển.

 
Phương án tuyển sinh 2019 vào Trường ĐH Y Dược TP.HCM
Phương án tuyển sinh 2019 vào Trường ĐH Y Dược TP.HCM
Tuyển sinhicon  08/01/2019 

- Trường ĐH Y dược TP.HCM công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2019. Nhà trường thực hiện xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp và xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia. 

Trường ĐH Cần Thơ công bố 9.500 chỉ tiêu tuyển sinh 2019
Trường ĐH Cần Thơ công bố 9.500 chỉ tiêu tuyển sinh 2019
Tuyển sinhicon  07/01/2019 

- Năm 2019, Trường ĐH Cần Thơ tuyển 9.500 sinh viên, trong đó chủ yếu xét tuyển từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. 

Trường ĐH Kinh tế quốc dân tuyển sinh theo 3 cách
Trường ĐH Kinh tế quốc dân tuyển sinh theo 3 cách
Tuyển sinhicon  07/01/2019 

- Hội đồng tuyển sinh của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã thông qua phương án tuyển sinh dự kiến năm 2019.

Dự kiến thí sinh học lực giỏi mới được xét tuyển ngành y
Dự kiến thí sinh học lực giỏi mới được xét tuyển ngành y
Tuyển sinhicon  07/01/2019 

 - Đây là một trong 6 điểm được Bộ GD&ĐT dự kiến sửa đổi, bổ sung trong Quy chế tuyển sinh năm 2019.

ĐH Quốc gia TP.HCM xét tuyển thí sinh có chứng chỉ SAT; A-level; ACT
ĐH Quốc gia TP.HCM xét tuyển thí sinh có chứng chỉ SAT; A-level; ACT
Tuyển sinhicon  06/01/2019 

- Năm 2019, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ xét tuyển thí sinh có các chứng chỉ như SAT; A-level, ACT...

ĐH Quốc gia Hà Nội xét tuyển thí sinh có chứng chỉ A-level, SAT, IELTS
ĐH Quốc gia Hà Nội xét tuyển thí sinh có chứng chỉ A-level, SAT, IELTS
Tuyển sinhicon  05/01/2019 

ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2019 của trường trên website chính thức.

Trường ĐH Ngoại thương công bố phương án tuyển sinh ĐH mới năm 2019
Trường ĐH Ngoại thương công bố phương án tuyển sinh ĐH mới năm 2019
Tuyển sinhicon  03/01/2019 

- Trường ĐH Ngoại thương vừa thông tin về các phương án tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2019.

Trường Thực nghiệm hướng tới mô hình cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao
Trường Thực nghiệm hướng tới mô hình cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao
Tuyển sinhicon  01/01/2019 

-Những ngày cuối năm 2018 là dịp thầy trò Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục “ôn cố tri tân” hành trình 40 năm.

Chất lượng SV Sư phạm: Tồn vong của trường hay lợi ích quốc gia?
Chất lượng SV Sư phạm: Tồn vong của trường hay lợi ích quốc gia?
Tuyển sinhicon  29/12/2018 

“Mâu thuẫn lớn nhất là sự tồn tại của các trường sư phạm hay lợi ích quốc gia? Đây là một bài toán không đơn giản”

Thi THPT quốc gia 2019: Trường đại học phải tham gia nhiều hơn
Thi THPT quốc gia 2019: Trường đại học phải tham gia nhiều hơn
Tuyển sinhicon  28/12/2018 

Cục trưởng Mai Văn Trinh khẳng định kỳ thi THPT quốc gia năm nay sẽ nỗ lực làm tốt. Do đó, vai trò của các trường đại học, cao đẳng trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 phải lớn hơn, rộng hơn, tham gia nhiều khâu hơn.

Đề xuất chưa có bằng THPT vẫn được học thẳng lên cao đẳng
Đề xuất chưa có bằng THPT vẫn được học thẳng lên cao đẳng
Tuyển sinhicon  27/12/2018 

Bộ Lao động – Thuơng binh và Xã hội vừa ban hành dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

Có bất thường không khi tuyển sinh bổ sung đầu cấp sau nửa năm học?
Có bất thường không khi tuyển sinh bổ sung đầu cấp sau nửa năm học?
Tuyển sinhicon  27/12/2018 

Sở GD-ĐT TP.HCM liên tục thông báo tuyển bổ sung lớp 10 vào các trường trong thành phố dù đã nửa năm học trôi qua. 

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
Tuyển sinhicon  16/12/2018 

Nhiều vấn đề nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục đại học đã được nê ra tại hội thảo “Đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục”.

Chính thức công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Chính thức công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Tuyển sinhicon  11/12/2018 

Ngày 03/12/2018, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh số 13/2018/L-CTN công bố và Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Hầu hết các trường vẫn xét tuyển đại học từ kết quả thi THPT quốc gia
Hầu hết các trường vẫn xét tuyển đại học từ kết quả thi THPT quốc gia
Tuyển sinhicon  02/11/2018 

Các trường đại học cho biết hiện tinh thần vẫn là chủ yếu xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT qốc gia, ít nhất đến năm 2020.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN