Học viện Khoa học xã hội:

Một giáo sư hướng dẫn 12 nghiên cứu sinh cùng lúc

Thanh tra Bộ GD-ĐT vừa có kết luận thanh tra việc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện Khoa học xã hội (KHXH), Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

NÓNG: Họp báo về thông tin 'lò sản xuất tiến sĩ'

Theo đó, từ việc xác định chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh, quản lý đào tạo cho tới cấp phát văn bằng, chứng chỉ trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện này còn nhiều sai phạm.

Có 86 chỉ tiêu nhưng đăng ký đào tạo hơn 2.000

Theo Thanh tra Bộ GD-ĐT, Học viện KHXH (gọi tắt là Học viện) hiện nay thống nhất đào tạo sau đại học 17 cơ sở thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam với 36 chuyên ngành trình độ thạc sĩ và 36 chuyên ngành trình độ tiến sĩ.

Tới thời điểm tháng 12/2016, quy mô đào tạo của Học viện là 3.595 người, gồm 1.131 NCS và 2.464 học viên cao học.

Kết luận thanh tra cho rằng, các văn bản, quy định về đào tạo của Học viện chưa cụ thể hóa đầy đủ các nội dung thẩm quyền của cơ sở đào tạo theo quy định.

Việc xác định chỉ tiêu của Học viện còn nhiều sai phạm.

Một giáo sư hướng dẫn 12 nghiên cứu sinh cùng lúc
Kết luận thanh tra cho thấy đào tạo thạc sĩ tiến sĩ tại Học viện KHXH còn nhiều sai phạm. 

Cụ thể năm 2017, đội ngũ giảng viên cơ hữu theo kê khai của Học viện để xác định chỉ tiêu gồm 21 GS, 184 PGS, 249 tiến sĩ. Trong đó, khối ngành I có 2GS, 4PGS, 2 tiến sĩ; khối ngành II có 14 GS, 140 PGS, 160 tiến sĩ; khối ngành VII có 5 GS, 40 PGS, 87 tiến sĩ.

Học viện đăng ký chỉ tiêu năm 2017 là 450 chỉ tiêu tiến sĩ và 1.740 chỉ tiêu thạc sĩ.

Ngày 30/4/2017, học viện có Công văn số 113/HVKHXH gửi Bộ GD-ĐT đề nghị xác định lại chỉ tiêu của học viện, theo đó số lượng chỉ tiêu giảm xuống còn 435 chỉ tiêu tiến sĩ và 1.600 thạc sĩ.

Đội ngũ giảng viên cơ hữu được học viện kê khai để xác định chỉ tiêu tuyển sinh bao gồm các cán bộ nghiên cứu của toàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (gồm cả cán bộ của Học viện KHXH và cán bộ của các Viện, các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam).

Qua kiểm tra cho thấy số lượng thực tế có chênh lệch giảm 10 PGS so với số lượng Học viện đã báo cáo: Tại thời điểm tháng 1/2017 có 21 GS, 174 PGS và 258 TS.

Riêng đội ngũ giảng viên của Học viện KHXH tại thời điểm tháng 1/2017 có 7 PGS và 17 TS (khối ngành III có 3 PGS, 6 TS; khối ngành VII có 4 PGS, 11 TS).

Theo Thanh tra Bộ GD-ĐT căn cứ theo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học, chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017 của Học viện KHXH còn 86 chỉ tiêu (33 chỉ tiêu khối ngành III và 53 chỉ tiêu khối ngành VII), không còn chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ của khối ngành I và trình độ tiến sĩ của tất cả các khối ngành.

Học viện chưa kịp thời làm rõ cơ sở pháp lý về tính chất đặc thù của Học viện về đội ngũ giảng viên cơ hữu trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm. Bên cạnh đó, việc tự xác định đội ngũ giảng viên cơ hữu của Học viện được bao gồm các cán bộ nghiên cứu của các viện, các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm KHXH là chưa phù hợp quy định.

Một thầy hướng dẫn 44 học viên cao học cùng lúc

Về tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện KHXH cũng còn nhiều sai phạm.

 

Cụ thể, chương trình đào tạo thạc sĩ của 36 chuyên ngành đã được ban hành nhưng quy trình xây dựng và thẩm định chưa được thực theo đúng quy định. Học viện cũng chưa có chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo.

Nhiều người không đủ điều kiện tham gia hội đồng vẫn được Học viện đưa vào danh sách hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp. Chẳng hạn, các GS, PGS chuyên ngành về tâm lý học lại ngồi hội đồng của học viên chuyên ngành quản lý giáo dục.

Một giáo sư hướng dẫn 12 nghiên cứu sinh cùng lúc
Số lượng chỉ tiêu thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện KHXH đang vượt quá năng lực đào tạo của học viện. Ảnh minh họa.

Kiểm tra danh sách phân công hướng dẫn thạc sĩ ngành Luật, ngành Chính sách công đợt 1 năm 2015 và ngành Công tác xã hội năm 2015 cho thấy có nhiều người được phân công hướng dẫn số lượng học viện tại cùng thời điểm vượt quá quy định.

Tại một thời điểm có người được giao hướng dẫn tới 44 học viên gồm 29 học viên ngành Luật, 10 học viên ngành Chính sách công, 5 học viên ngành Công tác xã hội. Có người được giao 18, 11, 10 hoặc 9 người.

Bên cạnh đó, Học viện vẫn đào tạo thạc sĩ tại các cơ sở ngoài trụ sở chính như TP.HCM, Đà Nẵng, Đăk Lăk…

Năm 2015, học viên có 1.114 học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Năm 2016 là 1.697 học viên.

Tiến sĩ kinh tế hướng dẫn NCS quản lý giáo dục

Với đào tạo trình độ tiến sĩ, từ 2015 trở về trước, Học viện chỉ ban hành đề cương các học phần ở trình độ tiến sĩ, không ban hành chương trình đạo tạo. Từ 2016 trở đi, Học viện xây dựng chương trình đào tạo nhưng cấu trúc, khối lượng kiến thức… đều chưa đảm bảo quy định.

Cụ thể, khối lượng kiến thức chương trình đào tạo tiến sĩ của Học viện chỉ bao gồm 16 tín chỉ trong khi quy định là từ 90-120 tín chỉ. Một số chương trình đào tạo được học viện thiết kế chung cho 4-5 ngành đào tạo khác nhau, thậm chí học phần về kiến thức chuyên ngành cũng giống nhau hoàn toàn.

Học viện phân công nhiều người hướng dẫn NCS vượt quá số lượng quy định của Bộ GD-ĐT về đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Cụ thể, tại một thời điểm có người có học hàm giáo sư đang hướng dẫn 12 NCS, học hàm phó giáo sư đang hướng dẫn 9 NCS, học vị tiến sĩ đang hướng dẫn 7 NCS. 

Theo Thông tư 05 năm 2012 sửa đổi một số điều trong quy chế đào tạo tiến sĩ ban hành từ năm 2009 (quy định có hiệu lực tại thời điểm thanh tra) quy định, giáo sư được hướng dẫn cùng lúc không quá 5 nghiên cứu sinh; phó giáo sư hoặc tiến sĩ khoa học được hướng dẫn cùng lúc không quá 4 nghiên cứu sinh; tiến sĩ được hướng dẫn cùng lúc không quá 3 nghiên cứu sinh ở tất cả các cơ sở đào tạo.

Ngoài ra, mỗi người hướng dẫn khoa học không được nhận quá 2 nghiên cứu sinh được tuyển trong cùng một năm ở tất cả các cơ sở đào tạo.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT tại Thông tư số 15 năm 2014 về quy chế đào tạo thạc sĩ, người có chức danh giáo sư­ được hướng dẫn tối đa 7 học viên; người có học vị tiến sĩ khoa học hoặc có chức danh phó giáo sư­ được hướng dẫn tối đa 5 học viên; người có học vị tiến sĩ từ 1 năm trở lên được hướng dẫn tối đa 3 học viên trong cùng thời gian, kể cả học viên của cơ sở đào tạo khác.

Nhiều trường hợp được phân công hướng dẫn không đúng chuyên ngành, chẳng hạn có người là tiến sĩ ngành kinh tế nhưng được phân công hướng dẫn NCS chuyên ngành quản lý giáo dục, hay tiến sĩ ngành Nhân học được phân công hướng dẫn 7 NCS ngành Dân tộc học…

Kiêm tra xác suất 5 hồ sơ NCS cho thấy 3/5 hồ sơ NCS có bằng thạc sĩ không phải là ngành đúng và ngành phù hợp với ngành/chuyên ngành NCS đang học hoặc đã tốt nghiệp. Theo báo cáo tự rà soát của Học viện, số NCS có bằng thạc sĩ ngành khác với chuyên ngành đã được xét tuyển trong năm 2015 là 48 NCS, năm 2016 là 41 NCS.

Nhiều thông tin trong hồ sơ NCS không đầy đủ như quy định. Một số biên bản chấm luận văn tiến sĩ cấp cơ sở không ghi đầy đủ thông tin của buổi bảo vệ.

Tổng số NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Học viện năm 2015 là 281 luận án, năm 2016 là 265 luận án, năm 2017 tính đến 4/2017 là 46 luận án.

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, kiểm tra sổ cấp phát văn bằng cho thấy còn có hiện tượng tẩy xóa, sửa chữa trên sổ, nhiều mục chưa có đầy dủ các thông tin theo quy định.

Bên cạnh đó, Học viện chưa thực hiện các nội dung kiến nghị của Thanh tra Bộ GD-ĐT tại kết luận ngày 18/11/2014.

Lê Văn

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Trường ĐH Cần Thơ công bố 9.500 chỉ tiêu tuyển sinh 2019
Trường ĐH Cần Thơ công bố 9.500 chỉ tiêu tuyển sinh 2019
Tuyển sinhicon  07/01/2019 

- Năm 2019, Trường ĐH Cần Thơ tuyển 9.500 sinh viên, trong đó chủ yếu xét tuyển từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. 

 
Trường ĐH Kinh tế quốc dân tuyển sinh theo 3 cách
Trường ĐH Kinh tế quốc dân tuyển sinh theo 3 cách
Tuyển sinhicon  07/01/2019 

- Hội đồng tuyển sinh của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã thông qua phương án tuyển sinh dự kiến năm 2019.

 
Dự kiến thí sinh học lực giỏi mới được xét tuyển ngành y
Dự kiến thí sinh học lực giỏi mới được xét tuyển ngành y
Tuyển sinhicon  07/01/2019 

 - Đây là một trong 6 điểm được Bộ GD&ĐT dự kiến sửa đổi, bổ sung trong Quy chế tuyển sinh năm 2019.

 
ĐH Quốc gia TP.HCM xét tuyển thí sinh có chứng chỉ SAT; A-level; ACT
ĐH Quốc gia TP.HCM xét tuyển thí sinh có chứng chỉ SAT; A-level; ACT
Tuyển sinhicon  06/01/2019 

- Năm 2019, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ xét tuyển thí sinh có các chứng chỉ như SAT; A-level, ACT...

 
ĐH Quốc gia Hà Nội xét tuyển thí sinh có chứng chỉ A-level, SAT, IELTS
ĐH Quốc gia Hà Nội xét tuyển thí sinh có chứng chỉ A-level, SAT, IELTS
Tuyển sinhicon  05/01/2019 

ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2019 của trường trên website chính thức.

 
Trường ĐH Ngoại thương công bố phương án tuyển sinh ĐH mới năm 2019
Trường ĐH Ngoại thương công bố phương án tuyển sinh ĐH mới năm 2019
Tuyển sinhicon  03/01/2019 

- Trường ĐH Ngoại thương vừa thông tin về các phương án tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2019.

Trường Thực nghiệm hướng tới mô hình cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao
Trường Thực nghiệm hướng tới mô hình cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao
Tuyển sinhicon  01/01/2019 

-Những ngày cuối năm 2018 là dịp thầy trò Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục “ôn cố tri tân” hành trình 40 năm.

Chất lượng SV Sư phạm: Tồn vong của trường hay lợi ích quốc gia?
Chất lượng SV Sư phạm: Tồn vong của trường hay lợi ích quốc gia?
Tuyển sinhicon  29/12/2018 

“Mâu thuẫn lớn nhất là sự tồn tại của các trường sư phạm hay lợi ích quốc gia? Đây là một bài toán không đơn giản”

Thi THPT quốc gia 2019: Trường đại học phải tham gia nhiều hơn
Thi THPT quốc gia 2019: Trường đại học phải tham gia nhiều hơn
Tuyển sinhicon  28/12/2018 

Cục trưởng Mai Văn Trinh khẳng định kỳ thi THPT quốc gia năm nay sẽ nỗ lực làm tốt. Do đó, vai trò của các trường đại học, cao đẳng trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 phải lớn hơn, rộng hơn, tham gia nhiều khâu hơn.

Đề xuất chưa có bằng THPT vẫn được học thẳng lên cao đẳng
Đề xuất chưa có bằng THPT vẫn được học thẳng lên cao đẳng
Tuyển sinhicon  27/12/2018 

Bộ Lao động – Thuơng binh và Xã hội vừa ban hành dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

Có bất thường không khi tuyển sinh bổ sung đầu cấp sau nửa năm học?
Có bất thường không khi tuyển sinh bổ sung đầu cấp sau nửa năm học?
Tuyển sinhicon  27/12/2018 

Sở GD-ĐT TP.HCM liên tục thông báo tuyển bổ sung lớp 10 vào các trường trong thành phố dù đã nửa năm học trôi qua. 

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục
Tuyển sinhicon  16/12/2018 

Nhiều vấn đề nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục đại học đã được nê ra tại hội thảo “Đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục”.

Chính thức công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Chính thức công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Tuyển sinhicon  11/12/2018 

Ngày 03/12/2018, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh số 13/2018/L-CTN công bố và Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Hầu hết các trường vẫn xét tuyển đại học từ kết quả thi THPT quốc gia
Hầu hết các trường vẫn xét tuyển đại học từ kết quả thi THPT quốc gia
Tuyển sinhicon  02/11/2018 

Các trường đại học cho biết hiện tinh thần vẫn là chủ yếu xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT qốc gia, ít nhất đến năm 2020.

Họp giám đốc 63 tỉnh thành, hiến kế 6 giải pháp thi THPT quốc gia tốt hơn
Họp giám đốc 63 tỉnh thành, hiến kế 6 giải pháp thi THPT quốc gia tốt hơn
Tuyển sinhicon  18/09/2018 

Cuộc họp Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 mở rộng  với sự tham dự của các thành viên Ban chỉ đạo và giám đốc 63 Sở GD-ĐT đã đưa 6 nhóm giải pháp để kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tốt hơn.

Bộ Giáo dục khẳng định sẽ tính toán để đổi mới thi cử ổn định
Bộ Giáo dục khẳng định sẽ tính toán để đổi mới thi cử ổn định
Tuyển sinhicon  14/09/2018 

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho rằng, trong lộ trình 4 năm đi vào triển khai, kỳ thi THPT quốc gia ngày càng thân thiện hơn và các quy định, quy chế cũng chặt chẽ hơn.

Ăn theo sự kiện "nóng", nhiều đề thi lệch quỹ đạo
Ăn theo sự kiện "nóng", nhiều đề thi lệch quỹ đạo
Tuyển sinhicon  26/12/2018 

Đề thi bên cạnh yêu cầu cập nhật cuộc sống đương đại, vẫn đặc biệt cần tính chuẩn mực và sự cẩn trọng khi chọn ngữ liệu để đảm bảo yêu cầu về nhận thức, giáo dục tư tưởng và thẩm mỹ.

Trường chuyên đưa bài thơ tìm mẹ của Anh Đức vào đề thi học kỳ
Trường chuyên đưa bài thơ tìm mẹ của Anh Đức vào đề thi học kỳ
Tuyển sinhicon  25/12/2018 

Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) đã chọn bài thơ "Mẹ đâu? Mẹ đâu?" viết về cầu thủ Anh Đức làm ngữ liệu của đề thi học kỳ I môn Ngữ văn lớp 11.

Thầy giáo làm lộ đề thi, đồng nghiệp và học sinh bức xúc
Thầy giáo làm lộ đề thi, đồng nghiệp và học sinh bức xúc
Tuyển sinhicon  23/12/2018 

Ban Giám hiệu trường THPT Phú Quốc tiếp tục xác minh làm rõ về sự cố lộ đề thi môn toán, học kỳ 1 của khối 11. Hiện, đã hoàn tất việc tổ chức thi lại và chấm thi cho 473 học sinh.

TP.HCM tuyển sinh bổ sung lớp 10 chuyên Trần Đại Nghĩa, Gia Định
TP.HCM tuyển sinh bổ sung lớp 10 chuyên Trần Đại Nghĩa, Gia Định
Tuyển sinhicon  20/12/2018 

Sở GD- ĐT TP.HCM vừa thông báo tuyển sinh bổ sung vào các lớp 10 chuyên năm học 2018-2019 ở các trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THPT Gia Định.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN