Thí sinh nháo nhác khi đến đăng ký xét tuyển thì điểm tiếp nhận báo nghỉ