Trường ĐH Mở TP.HCM được trao kiểm định chất lượng