Bình Thuận thành công với mô hình chăn nuôi lợn cỏ an toàn dịch bệnh - VietNamNet