Để đạt được “mục tiêu kép”: “Chống dịch như chống giặc” - VietNamNet