Kiên quyết cắt bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả - VietNamNet