Nuôi lợn sinh học bằng thức ăn trộn nghệ đỏ, vật nuôi sinh trưởng tốt, giảm thiểu dịch bệnh - VietNamNet