Tại xã Xuân Định, mô hình đèn đường năng lượng mặt trời được triển khai ở 5 tuyến đường - VietNamNet