53,5% doanh nghiệp dệt may bị khách hoãn hủy đơn hàng - VietNamNet