Tăng cường kết nối: Chìa khoá xây chuỗi cung ứng cho dệt may, da giày Việt Nam - VietNamNet