Cần xây dựng thương hiệu Việt cho CNHT dệt may - VietNamNet